Main Menu
User Menu

Čestná pamětní medaile k 90. výročí vzniku Československé republiky

Čestná pamětní medaile k 90. výročí vzniku Československé republiky

     
Název:
Name:
Čestná pamětní medaile k 90. výročí vzniku Československé republiky
Název v originále:
Original Name:
Čestná pamětní medaile k 90. výročí vzniku Československé republiky
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.10.2008
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
jeden stupeň
Poznámka:
Note:
Čestná pamětní medaile k 90. výročí vzniku Československé republiky se uděluje vojákům, příslušníkům bezpečnostních sborů, dalším občanům České republiky a cizím státním příslušníkům, kteří se zasloužili o významný počin při rozvoji České republiky, nebo mají dlouhodobé zásluhy v této oblasti.


Zdroje:
Sources:
https://www.acr.army.cz/scripts/detail.php?id=12239
URL : https://www.valka.cz/Cestna-pametni-medaile-k-90-vyroci-vzniku-Ceskoslovenske-republiky-t159152#485588Verze : 0
     
Název:
Name:
Čestná pamětní medaile k 90. výročí vzniku Československé republiky
Název v originále:
Original Name:
Čestná pamětní medaile k 90. výročí vzniku Československé republiky
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.10.2008
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
medaile + stužka
Klenot:
Badge:
Čestná pamětní medaile k 90. výročí vzniku Československé republiky je kruhového tvaru se stuhou. Obvod pamětní medaile lemují dva půlvěnce z lipových listů. Na lícové straně je znázorněn obrys České republiky s motivem českého lva a číslicí devadesát. Na rubové straně uprostřed je znak Ministerstva obrany s opisem MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY a místo pro ražbu pořadového čísla. Zelená náprsní průvlečná stuha je lemována barvami národní trikolory a jejím středem prochází silný pastelově žlutý pruh, kterým probíhá devět slabých zlatých pruhů.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.acr.army.cz/scripts/detail.php?id=12239


foto: https://www.vhu.cz
URL : https://www.valka.cz/Cestna-pametni-medaile-k-90-vyroci-vzniku-Ceskoslovenske-republiky-t159152#485589Verze : 0
Název
Name
Čestná pamětní medaile k 90. výročí vzniku Československé republiky
Honorary Commemorative Medal for the 90th anniversary of the Czechoslovak Republic
Čestná pamětní medaile k 90. výročí vzniku Československé republiky
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
02.07.2009 Vybíral, Tomáš
DD.MM.RRRR Boček, Emil
DD.MM.RRRR Kovanda, Milan
DD.MM.RRRR Vranský, Pavel
Celkem : 4
URL : https://www.valka.cz/Cestna-pametni-medaile-k-90-vyroci-vzniku-Ceskoslovenske-republiky-t159152#518878Verze : 0
MOD

Čestná pamětní medaile k 90. výročí vzniku Československé republiky


FOTO AVERS + CERTIFIKÁT


zdroj:www.muzeum-pribram.cz
URL : https://www.valka.cz/Cestna-pametni-medaile-k-90-vyroci-vzniku-Ceskoslovenske-republiky-t159152#510806Verze : 0

Čestná pamětní medaile k 90. výročí vzniku Československé republiky


GRAFICKÁ PODOBA ČESTNÉ PAMĚTNÍ MEDAILE
zdroj: https://www.acr.army.cz/scripts/detail.php?id=12239
URL : https://www.valka.cz/Cestna-pametni-medaile-k-90-vyroci-vzniku-Ceskoslovenske-republiky-t159152#515803Verze : 0