Main Menu
User Menu

Čestná pamětní medaile k 90. výročí vzniku Československé republiky

Čestná pamětní medaile k 90. výročí vzniku Československé republiky

     
Název:
Name:
Čestná pamětní medaile k 90. výročí vzniku Československé republiky
Název v originále:
Original Name:
Čestná pamětní medaile k 90. výročí vzniku Československé republiky
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.10.2008
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
jeden stupeň
Poznámka:
Note:
Čestná pamětní medaile k 90. výročí vzniku Československé republiky se uděluje vojákům, příslušníkům bezpečnostních sborů, dalším občanům České republiky a cizím státním příslušníkům, kteří se zasloužili o významný počin při rozvoji České republiky, nebo mají dlouhodobé zásluhy v této oblasti.


Zdroje:
Sources:
https://www.acr.army.cz/scripts/detail.php?id=12239
URL : https://www.valka.cz/Cestna-pametni-medaile-k-90-vyroci-vzniku-Ceskoslovenske-republiky-t159152#485588Verze : 0
     
Název:
Name:
Čestná pamětní medaile k 90. výročí vzniku Československé republiky
Název v originále:
Original Name:
Čestná pamětní medaile k 90. výročí vzniku Československé republiky
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.10.2008
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
medaile + stužka
Klenot:
Badge:
Čestná pamětní medaile k 90. výročí vzniku Československé republiky je kruhového tvaru se stuhou. Obvod pamětní medaile lemují dva půlvěnce z lipových listů. Na lícové straně je znázorněn obrys České republiky s motivem českého lva a číslicí devadesát. Na rubové straně uprostřed je znak Ministerstva obrany s opisem MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY a místo pro ražbu pořadového čísla. Zelená náprsní průvlečná stuha je lemována barvami národní trikolory a jejím středem prochází silný pastelově žlutý pruh, kterým probíhá devět slabých zlatých pruhů.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.acr.army.cz/scripts/detail.php?id=12239


foto: https://www.vhu.cz
URL : https://www.valka.cz/Cestna-pametni-medaile-k-90-vyroci-vzniku-Ceskoslovenske-republiky-t159152#485589Verze : 0
Název
Name
Čestná pamětní medaile k 90. výročí vzniku Československé republiky
Honorary Commemorative Medal for the 90th anniversary of the Czechoslovak Republic
Čestná pamětní medaile k 90. výročí vzniku Československé republiky
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
02.07.2009 Vybíral, Tomáš
DD.MM.RRRR Boček, Emil
DD.MM.RRRR Kovanda, Milan
DD.MM.RRRR Petras, Václav
DD.MM.RRRR Vranský, Pavel
Celkem : 5
URL : https://www.valka.cz/Cestna-pametni-medaile-k-90-vyroci-vzniku-Ceskoslovenske-republiky-t159152#518878Verze : 0
MOD

Čestná pamětní medaile k 90. výročí vzniku Československé republiky


FOTO AVERS + CERTIFIKÁT


zdroj:www.muzeum-pribram.cz
URL : https://www.valka.cz/Cestna-pametni-medaile-k-90-vyroci-vzniku-Ceskoslovenske-republiky-t159152#510806Verze : 0

Čestná pamětní medaile k 90. výročí vzniku Československé republiky


GRAFICKÁ PODOBA ČESTNÉ PAMĚTNÍ MEDAILE
zdroj: https://www.acr.army.cz/scripts/detail.php?id=12239
URL : https://www.valka.cz/Cestna-pametni-medaile-k-90-vyroci-vzniku-Ceskoslovenske-republiky-t159152#515803Verze : 0