Main Menu
User Menu

Kučera, Martin

     
Příjmení:
Surname:
Kučera
Jméno:
Given Name:
Martin
Jméno v originále:
Original Name:
Martin Kučera
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
13.10.1914 Hájniky (dnes Sliač) /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
16.02.1986 Bratislava /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
zástupca veliteľa 1. československej partizánskej brigády Stalin (1944-1945)
veliteľ posádky Bratislava (1945-1946)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
František Cséfalvay a kol. - Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945, VHÚ Bratislava, e-ISBN 978–80–89523–27-6
URL : https://www.valka.cz/Kucera-Martin-t146303#469862Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kučera
Jméno:
Given Name:
Martin
Jméno v originále:
Original Name:
Martin Kučera
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Škola na dôstojníkov jazdectva v zálohe, Pardubice
30.09.1936-29.09.1937 Vojenská akadémia, Hranice
01.10.1946-30.06.1948 Vysoká škola vojnová, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.02.1937 podporučík
29.09.1937 poručík
01.01.1940 nadporučík
01.01.1943 stotník
06.04.1946 štábny kapitán
30.10.1945 major
06.02.1947 podplukovník
DD.MM.1950 vylúčený zo zboru dôstojníkov
01.11.1950 záloha
DD.MM.1964 rehabilitovaný
01.06.1968 plukovník, reaktivovaný
01.01.1973 záloha
25.08.1994 generálmajor in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
15.12.1940-07.07.1941 Velitel : Kulometná eskadrona 1
07.07.1941-25.07.1941 Velitel : Těžká eskadróna 2
25.07.1941-05.09.1941 Velitel : Těžká eskadrona 11
23.03.1942-DD.09.1942 Velitel : Těžká eskadrona 11
25.08.1944-30.08.1944 Velitel : Jezdecký přezvědný oddíl 2
28.06.1945-01.04.1946 Velitel : Posádkové velitelství Bratislava
01.07.1948-15.09.1950 Velitel : 6. oddělení (materiální) 4. oblasti

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.09.1936 Dragúnsky pluk 5
29.09.1937-DD.MM.1938 veliteľ čaty, Dragúnsky pluk 8
15.09.1938-DD.MM.RRRR veliteľ čaty, Dragúnsky pluk 3
15.02.1940-DD.MM.1941 pobočník veliteľa / veliteľ ťažkej eskadróny, Jazdecký priezvedný oddiel 1
28.06.1941-05.09.1941 veliteľ ťažkej eskadróny, Rýchla brigáda
DD.MM.1941-DD.MM.1942 veliteľ výcvikového strediska nováčikov jazdectva, Jazdecký priezvedný oddiel 1
23.03.1942-DD.MM.1942 veliteľ ťažkej eskadróny, Rýchla divízia
DD.09.1942-DD.03.1943 veliteľ oddychového strediska Rýchlej divízie
DD.MM.RRRR-DD.MM.1944 zástupca veliteľa Jazdeckého priezvedného oddielu 1
25.08.1944-DD.MM.1944 veliteľ Jazdeckého priezvedného oddielu 2
DD.09.1944-DD.10.1944 veliteľ obranného úseku "Kosatec"
DD.12.1944-DD.MM.1945 zástupca veliteľa 1. československej partizánskej brigády Stalin
15.02.1945-01.05.1945 veliteľ úderného práporu, 1. československý armádny zbor
28.06.1945-01.04.1946 veliteľ posádky Bratislava
DD.MM.1946-DD.MM.1946 zástupca veliteľa československej vojenskej misie vo Viedni
01.07.1948-31.10.1950 prednosta oddelenia, Vojenská oblasť 4
01.06.1968-DD.MM.RRRR člen rehabilitačnej komisie MNO
16.09.1970-31.12.1972 pracovník komisie MNO na vydávanie osvedčení podľa zákona 255/46 zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1942

Medaile Za hrdinstvo 2. stupně
Bravery medal - 2nd Class
Medaila Za hrdinstvo 2.stupňa
-

DD.MM.1942

Medaile Za hrdinstvo 2. stupně
Bravery medal - 2nd Class
Medaila Za hrdinstvo 2.stupňa
-

DD.MM.1942

Železný kříž 1939 II. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

DD.MM.1943

Řád Rumunské hvězdy 5. třída s meči
Order of Star of Romania 5th Class with Swords
Ordinul Steaua României Cavaler
-

DD.MM.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1945

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.1945

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

DD.MM.1948

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.1964

Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
-

DD.MM.1969

Řád rudé zástavy
Order of the Red Flag
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Kucera-Martin-t146303#469988Verze : 2
MOD
ďalšia fotografia:
URL : https://www.valka.cz/Kucera-Martin-t146303#537604Verze : 0
MOD