Main Menu
User Menu

Generálporučík ve výslužbě [1993-RRRR]

Generálporučík vo výslužbe

     
Název hodnosti:
Name of the Rank:
generálporučík vo výslužbe
Generálská skupina:
Generals Group:
do 31.08.2002 - 2. generálska hodnosť
od 01.09.2002 - 3. generálska hodnosť
Datum vzniku:
Established:
01.01.1993
Předchůdce:
Preceding Rank:
generálporučík ve výslužbě
Datum zániku:
Abolished:
-
Nástupce:
Succeeding Rank:
-
Hodnost vyšší:
Higher Rank:
do 31.08.2002 - generálplukovník vo výslužbe
od 01.09.2002 - generál vo výslužbe
Hodnost nižší:
Lower Rank:
generálmajor vo výslužbe
Hodnost obdobná:
Equivalent Rank:
generálporučík
Počet udělení:
Number of Appointments:
1 (do 31.08.2002 / before 01.09.2002)
0 (od 01.09.2002 / since 01.09.2002)
URL : https://www.valka.cz/Generalporucik-ve-vysluzbe-1993-RRRR-t145993#469835Verze : 0
MOD
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
28.08.1994 Husák, Ján
URL : https://www.valka.cz/Generalporucik-ve-vysluzbe-1993-RRRR-t145993#469219Verze : 0
MOD