Main Menu
User Menu

1. výcviková a mobilizační základna ženijního vojska [1997-2000]

1st Engineer Troops Training and Mobilization Base

     
Název:
Name:
1. výcviková a mobilizační základna ženijního vojska
Originální název:
Original Name:
1. výcviková a mobilizační základna ženijního vojska
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1997
Předchůdce:
Predecessor:
1. ženijní brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
30.09.2000
Nástupce:
Successor:
1. výcviková základna ženijního vojska
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1997-30.12.1999 Velitelství pozemního vojska
31.12.1999-30.09.2000 ?
Dislokace:
Deployed:
01.11.1997-30.09.2000 Litoměřice, Dělostřelecké kasárny
Velitel:
Commander:
01.11.1997-30.09.2000 Procházka, Oto (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 1031
Zdroje:
Sources:
https://www.vojenstvi.cz/
https://www.army.cz/acr/utvary/1vzzv/index.html via https://web.archive.org/
URL : https://www.valka.cz/1-vycvikova-a-mobilizacni-zakladna-zenijniho-vojska-1997-2000-t145797#468880Verze : 0
MOD
Rukávový znak / Sleeve Patch
URL : https://www.valka.cz/1-vycvikova-a-mobilizacni-zakladna-zenijniho-vojska-1997-2000-t145797#499588Verze : 0
MOD