Main Menu
User Menu

Velitelství 1. čs. střelecké divise [1918-1920]

Headquarters of the 1st Czechoslovak Rifle Division

     
Název:
Name:
1. československá střelecká divise
Originální název:
Original Name:
1. československá střelecká divise / 1-я Чехословацкая стрелковая дивизия
Datum vzniku:
Raised/Formed:
06.07.1918
Předchůdce:
Predecessor:
Pěnzenská skupina
Datum zániku:
Disbanded:
20.06.1920
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
06.07.1918-07.01.1919 Československý armádní sbor
07.01.1919-20.06.1920 Československé vojsko na Rusi
Dislokace:
Deployed:
06.07.1918-DD.MM.1920 sibiřské válčiště ruské občanské války

Velitel:
Commander:
06.07.1918-17.10.1918 Čeček, Stanislav (generálmajor legií)
17.10.1918-25.10.1918 Švec, Josef (plukovník legií)
25.10.1918-07.12.1918 Voženílek, Karel (podplukovník legií)
07.12.1918-20.06.1920 Voženílek, Karel (plukovník legií)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
06.07.1918-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
20.08.1918-07.10.1918 1. československý pěší pluk
20.08.1918-07.10.1918 2. československý pěší pluk
22.09.1918-07.10.1918 11. československý pěší pluk
07.10.1918-01.02.1919 11. československý střelecký pluk

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
06.07.1918-20.06.1920
Střelecká divise Husitská
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 1. československá střelecká divise
Fidler, Jiří: Generálové legionáři. Brno, Books 1999.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-1-cs-strelecke-divise-1918-1920-t144066#464740Verze : 3
MOD