Main Menu
User Menu

Přesun vojsk

Presun vojsk

PŘESUN VOJSK


obecný výraz pro činnost vojsk, při které vojska v závislosti na úkolu a situaci na bojišti /válčišti/ organizovaně, včas a v plné bojové pohotovosti změní prostor rozmístění.


Přesuny se uskutečňuji pochodem, přepravou nebo kombinovaným způsobem. Podle úkolů se dělí na přesun z hloubky k frontě, od fronty do týlu a podél fronty. Podle bojové situace na přesun s předvídaným střetnutím s nepřítelem a bez střetnutí s pozemními silami nepřítele. Podle úsilí vyvinutého při přesunu na přesun normální a úsilný. Podle doby provedení na denní a noční přesun, podle organizačního stupně na taktický, operační a strategický přesun.

Zdroj:
Vševojsková operační a taktická terminologie: 1. díl - Vojenská věda, operační umění a všeobecná taktika. Názvoslovná norma, Ministerstvo národní obrany, Praha 1983.
URL : https://www.valka.cz/Presun-vojsk-t141047#457672Verze : 0
MOD