Main Menu
User Menu

Posilové prostředky

Posilové prostriedky

POSILOVÉ PROSTŘEDKY


jednotky, útvary nebo svazky jakéhokoli druhu vojska nebo speciálního vojska, kterými nadřízený velitel posiluje na určitou dobu podřízené součásti pro splnění úkolů v boji nebo operaci.


Podle stupně a rozsahu dočasné podřízenosti mohou posilové prostředky plnit úkoly jako přidělené, podpůrné nebo přibrané prostředky.

Zdroj:
Vševojsková operační a taktická terminologie: 1. díl - Vojenská věda, operační umění a všeobecná taktika. Názvoslovná norma, Ministerstvo národní obrany, Praha 1983.
URL : https://www.valka.cz/Posilove-prostredky-t141014#457633Verze : 0
MOD