Main Menu
User Menu

Příčné obranné postavení

Priečne obranné postavenie

PŘÍČNÉ OBRANNÉ POSTAVENÍ


obranné postavení vedené šikmo /kolmo/ k čáře dotyku v celé hloubce obrany mezi obrannými postaveními nebo mezi pásmy obrany.


Příčné obranné postavení tvoří obranné rajóny, opěrné body a palebná postavení, které budují a obsazují jednotky nebo útvary, aby omezily rozšiřování vlomu útočícího nepřítele do boku a do stran. Zpravidla je zároveň čarou rozvinutí pro přechod do protiúderu nebo protizteče.


Zdroj:
Vševojsková operační a taktická terminologie: 1. díl - Vojenská věda, operační umění a všeobecná taktika. Názvoslovná norma, Ministerstvo národní obrany, Praha 1983.
URL : https://www.valka.cz/Pricne-obranne-postaveni-t140956#457544Verze : 0
MOD