Main Menu
User Menu

Motostřelecká četa

Motostrelecká čata

MOTOSTŘELECKÁ ČETA


taktická jednotka motostřeleckého vojska, která má pevnou organizaci, skládá se z několika družstev a je vybavena organickými bojovými nebo dopravními prostředky /bojovými vozidly pěchoty, obrněnými transportéry, automobily/. Je zpravidla organizačně začleněna do motostřelecké roty, u vojskových útvarů může být i samostatná.

Zdroj:
Vševojsková operační a taktická: 1. díl - Vojenská věda, operační umění a všeobecná taktika. Názvoslovná norma, Ministerstvo národní obrany, Praha 1983.
URL : https://www.valka.cz/Motostrelecka-ceta-t140229#455848Verze : 0
MOD