Main Menu
User Menu

512. skupina pro přepravu jednotek [1945-1945]

512th Troop Carrier Group

     
Název:
Name:
512. skupina pro přepravu jednotek
Originální název:
Original Name:
512th Troop Carrier Group
Datum vzniku:
Raised/Formed:
19.09.1945
Předchůdce:
Predecessor:
1. bojová přepravní skupina
Datum zániku:
Disbanded:
24.12.1945
Nástupce:
Successor:
512. skupina pro přepravu jednotek (střední)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1945-24.12.1945 10. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
30.08.1945-09.10.1945 Liuzhou, Liuchow Airfield /
09.10.1945-03.12.1945 Shanghai, Kiangwan Airfield /
23.12.1945-24.12.1945 Riverside, Camp Anza

Velitel:
Commander:
18.09.1945-24.11.1945 Sprague, Wilbur B. (Major)
24.11.1945-29.11.1945 Snyder, J. H. (Colonel)
29.11.1945-24.12.1945 Jordan, Dixon M. (Captain)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/512-skupina-pro-prepravu-jednotek-1945-1945-t138006#452150Verze : 3
MOD