Main Menu
User Menu

341. raketové křídlo [2008- ]

341st Missile Wing

     
Název:
Name:
341. raketové křídlo
Originální název:
Original Name:
341st Missile Wing
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.2008
Předchůdce:
Predecessor:
341. kosmické křídlo
Datum zániku:
Disbanded:
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.2008-07.08.2009 Kosmické velitelství vzdušných sil
07.08.2009-DD.MM.RRRR Velitelství globálního úderu vzdušných sil
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.2002-DD.MM.RRRR 341. skupina zabezpečení misí

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/341st_Missile_Wing
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/341-raketove-kridlo-2008-t137601#451745Verze : 1
MOD