Main Menu
User Menu

325. provozní skupina [1942-1945]

325th Service Group 

     
Název:
Name:
325. provozní skupina
Originální název:
Original Name:
325th Service Group 
Datum vzniku:
Raised/Formed:
13.06.1942
Předchůdce:
Predecessor:
325. letištní skupina
Datum zániku:
Disbanded:
26.04.1945
Nástupce:
Successor:
325. skupina Letecké služby
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
18.02.1942-27.06.1942 3. letecká armáda
27.06.1942-18.08.1942 ?
18.08.1942-20.12.1943 ?
20.12.1943-11.05.1944 ?
11.05.1944-26.04.1945 ?
Dislokace:
Deployed:
17.05.1942-21.07.1942 Sarasota, Sarasota Army Airfield
18.08.1942-20.12.1943 Chelveston cum Caldecott, US Army Air Force Station 105
20.12.1943-11.05.1944 Burtonwood
11.05.1944-26.04.1945 Langford Lodge
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/325-provozni-skupina-1942-1945-t137532#451676Verze : 2
MOD