Main Menu
User Menu

309. skupina pro přepravu jednotek (střední) [1949-1951]

309th Troop Carrier Group (Medium)

     
Název:
Name:
309. skupina pro přepravu jednotek (střední)
Originální název:
Original Name:
309th Troop Carrier Group (Medium)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
16.05.1949
Předchůdce:
Predecessor:
309. bombardovací skupina (střední)
Datum zániku:
Disbanded:
20.02.1951
Nástupce:
Successor:
309. skupina pro přepravu jednotek (výsadková, letadel s pevnou nosnou plochou)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
26.06.1949-01.08.1950 14. letecká armáda
26.06.1949-01.08.1950 dočasně podřízena: 314. skupina pro přepravu jednotek, střední
01.08.1950-20.02.1951 Velitelství taktického letectva
Dislokace:
Deployed:
26.06.1949-20.02.1951 Smyrna, Sewart Air Force Base
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/309-skupina-pro-prepravu-jednotek-stredni-1949-1951-t137433#451577Verze : 0
MOD