Main Menu
User Menu
Vozidlo veliteľa batérie 1V14 (VVB) je pohyblivé veliteľsko-pozorovacie stanovisko batérie. Je určené k prieskumu a riadeniu paľby batérie v tesnej súčinnosti s motostreleckými a tankovými jednotkami v priebehu boja.


VVB pôsobí v bojovej zostave podporovanej motostreleckej ( tankovej) jednotky a umiestňuje sa poblíž veliteľsko-pozorovacieho stanoviska (VPS) motostreleckej ( tankovej) jednotky na mieste umožňujúcom pozorovanie bojiska, vykonávanie prieskumu, opravovania paľby a zamaskovania vozidla.

VVB zabezpečuje riešenie týchto úloh
:


- prieskum nepriateľa a terénu,
- určovanie súradníc vlastného stanoviska a smerníkov orientačných smerov,
- určovanie súradníc cieľov,
- zastreľovanie a opravovanie paľby,
- udržiavanie spojenia s nadriadeným delostreleckým veliteľom, s veliteľmi podriadených a podporovaných jednotiek.


Vybavenie vozidla 1V14 :


a) prieskumné a pozorovacie prístroje : laserový diaľkomer 1D8, kombinovaný pozorovací prístroj 1PN44, stereoskopický diaľkomer DS-1, tankové pozorovacie prístroje TNPO-170, prevádzač súradníc 1T804, prístroje radiačného a chemického prieskumu GO-27,


b) Prístroje pre topograficko-geodetické pripojenie a orientáciu :1G-121-1, gyroskopický kompas 1G-25-1, diaľkomer DSP-30, buzola PAB-2AM.


c) Spojovacie prostriedky : VKV rdst R-123 3 ks, R-111, R-130M, R-107, hovorové zariadenia 1T-80 3M, poľná tlf. ústredňa P-19M, 2 ks poľný telefón TA-57, 3 cievky TK-2 po 500 m tlf. káblu P-274M,


d) Prístroje pre určovanie prvkov streľby : PUO-9M, prístroj pre určenie súhrnných opráv,


e) Prostriedky ochrany : filtroventilačné, teplovzdušné, dezaktivačné,


f) Zdroje elektrického napätia : elektrocentrála, generátor GIV-8/6000, akumulátory,


g) Výzbroj : RPG-7VN + 5 nábojov, 7,62 mm guľomet PKMB.


Bojovú činnosť VVB riadi veliteľ oddielu.


Hlavné technické údaje :


T T D vozidla sú zhodné s pásovým obrneným vozidlom ML-LBu.


Max. rýchlosť :


- cesta : 60 km / hod.
- terén : 32 km / hod.
- plavby : 5 km / hod.


Akčný rádius : 500 km
Prekonávanie prekážok :


- max. uhol stúpania : 35 °
- max. uhol bočného náklonu : 25 °


Rozmery v mm:


Dĺžka : 7193
Šírka : 2850
Výška : 3013


Svetlosť : 400
Rozchod kolies : 2500


Hmotnosť : do 15000 kg


Obsluha : 5 mužov


- veliteľ družstva,
- starší prieskumník,
- starší spojár,
- spojár,
- vodič – mechanik.Zdroj : Del-55-23 Bojové použitie súpravy 1V12 pre riadenie paľby samohybného delostrelectva, predpis ČSLA
URL : https://www.valka.cz/SOV-1V14-velitelske-stanoviste-t13278#315769Verze : 0
1V14


Typ
Vozidlo velitele dělostřelecké baterie postavené na bázi MT-LBu. Součást systému 1V12 Mašina.


Vozidla 1V14 byla zařazována do dělostřeleckých oddílů československé lidové armády vybavených samohybnými houfnicemi 2S1 Gvozdika.Technicko-taktická data
Vybavení:
- dělostřelecký gyrokompas 1G25-1
- spojovací prostředky R-107, R-111, R-123, P-193, TA-57
- komunikační zařízení 1T803M
- zaměřovač VOP-7A (1T210-1)
- souprava PUO-9M
- generátor GiV8-6000
- vznětový motor D-21A1
- dělostřelecká buzola PAB-2AM
- kombinovaný pozorovací prostředek 1PN44
- vyměřovací zařízení 1T121-1
- dálkoměr DAK-2M-1, DAK-2M-2, DKRM-1, DS-1, DSP-30
URL : https://www.valka.cz/SOV-1V14-velitelske-stanoviste-t13278#47298Verze : 0
MOD
...
SOV - 1V14 (velitelské stanoviště) -


SOV - 1V14 (velitelské stanoviště) -


SOV - 1V14 (velitelské stanoviště) -


SOV - 1V14 (velitelské stanoviště) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-1V14-velitelske-stanoviste-t13278#182999Verze : 0
MOD