Main Menu
User Menu

114. pěší pluk [1937-1945]

歩兵第114連隊 / 114th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
114. pěší pluk
Originální název:
Original Name:
歩兵第114連隊
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.09.1937
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.09.1937-DD.12.1941 35. pěší brigáda 18. divize
DD.12.1941-14.11.1944 Skupina pěchoty 18. divize
14.11.1944-DD.MM.1945 18. divize
Dislokace:
Deployed:
DD.09.1937-DD.MM.RRRR Fukuoka
DD.MM.1937-DD.MM.1937 ?, Hana /
DD.MM.1937-DD.MM.RRRR ?, južná Čína /
09.01.1942-DD.01.1942 provincia Guangdong /
22.01.1942-DD.01.1942 Shingora /
DD.01.1942-DD.MM.RRRR ?, Malaysia /
DD.MM.1942-04.03.1942 Johor /
04.03.1942-DD.MM.1942 ?, Burma /
DD.03.1942-DD.08.1944 Myitkyina /
19.09.1944-DD.MM.RRRR Bhamo /
DD.09.1944-DD.03.1945 Monywa /
DD.04.1945-DD.07.1945 oblasť rieky Sittang /
DD.07.1945-DD.09.1945 východná Burma /

Velitel:
Commander:
14.09.1937-09.03.1938 Satoru, Kataoka (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
09.03.1938-16.01.1939 Ikutaro, Takeshita (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
16.01.1939-01.08.1940 Nakajima, Tokutaro (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
01.08.1940-25.08.1941 Itō, Takeo (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
25.08.1941-27.03.1943 Hisashi, Hisashi? 1) (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
27.03.1943-19.10.1944 Maruyama ? 2), (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
19.10.1944-01.03.1945 Tsutsui, Hisashi (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
01.03.1945-DD.09.1945 Otsuka, Hiroshi (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.09.1937-DD.MM.1945 Velenie
DD.09.1937-DD.MM.1945 ?
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- abreviation / alias - kryzamtéma 8905 / 菊8905
1) meno v orginále 小久 久
2) meno v orginále 丸山房安
Zdroje:
Sources:
ja.wikipedia.org;
URL : https://www.valka.cz/114-pesi-pluk-1937-1945-t128005#432616Verze : 0
MOD
najdôležitejšie udalosti v histórii pluku


- 9.1937 pluk dostáva zástavu
- 1937 účastní sa vylodenia v zálive Hangzhou, následne odoslaný na ukončenie kompletizácie v Hana
- 10.1937 vylodenie sa v zálive Daya
- 1941 pluk je presunutý na juh Číny
- 9.1.1942 príchod do provincie Guangdong
- 22.1.1942 vylodenie v Shingora
- 1.1942 pluk sa podiela na Malayskej kampani
- po obsadení Malaysie sa podieľa na bezpečnostnej službe v Johor
- 4.3.1942 Tianjin, presun do Burmy – postup cez Mandalay a Shan State
- 3.1942 bezpečnostná služba v Myitkyina
- 5.1944 pluk je obkľúčený spojenckými parašutistami – ťažké straty
- 8.1944 pluk ustupuje z Myitkyina
- 19.9.1944 zostatok pluku prichádza do Bhamo, následný presun do Monmitto /Monywa ?/ k reorganizácii
- 2.1945 ústup pred spojencami do vnútra Burmy
- 1.3.1945 pluk spolu s 18. divíziou zahajuje protiútok, pluk sa nachádza v Monmitto
- 4.1945 pluk ustupuje na druhý breh rieky Sittang a zvádza boje v oblasti
- 7.1945 boje na západnom brehu Sittang
- 8.1945 kapitulácia


Poznánky k velitelom


- plk. Maruyama zranený v obranných bojoch v oblasti Miitokina, chronicky následne onemocnel na neuralgiu. Liečenie v diviznej nemocnici v Rangoon. V októbri 1944 presunutý k Burmskému vojenskému veleniu.
- plk. Tsutsui, Hisashi prichádza z prvej nezávislej posádky v Manchurii, po 4 mesiacoch vystriedaný vo velení a presunutý k Burmskému vojenskému veleniu s onemocnením na maláriu
- plk. Otsuka presunutý zo zdravotníckej divízie?


zdroj
ja.wikipedia.org;
URL : https://www.valka.cz/114-pesi-pluk-1937-1945-t128005#432650Verze : 0
MOD