Main Menu
User Menu

Vedoucí letecký maršál

Air Chief Marshal

Air Chief Marshal

Česky: Vedoucí letecký maršál
English: Air Chief Marshal
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Maršál
Link to the Dictionary Entry Marshal
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
01.04.1922 Trenchard, Hugh
01.07.1942 Tedder, Arthur William
06.06.1945 Douglas, William Sholto
15.05.1950 Coryton, William Alec
15.05.1950 Hollinghurst, Leslie Norman
15.05.1950 Saunders, Hugh William Lumsden
02.01.1952 Baker, John Wakeling
28.01.1953 Foster, Robert Mordaunt
16.07.1953 Embry, Basil Edward
01.11.1953 Ivelaw-Chapman, Ronald
01.12.1953 Embry, Basil Edward
01.06.1956 Dawson, Walter Lloyd
14.02.1957 Broadhurst, Harry
14.11.2006 -, Charles
DD.MM.RRRR Hudleston, Edmund Cuthbert

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Vedouci-letecky-marsal-t127893#668604Verze : 0
MOD