Main Menu
User Menu

SOV - Matěrik (přistávací systém)

"Materik" (Landing System)

     
Název:
Name:
"Matěrik"
Originální název:
Original Name:
"Материк"
Kategorie:
Category:
Radionavigační zařízení
(Přistávací systém)
Výrobce:
Producer:
?,
;
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Složení systému:
Composition of System:
1.a) Přehledový radiolokátor ORL-1
1.b) Dispečerský radiolokátor DLR-1
2.a) Automatický radiový zaměřovač ARP-1M
2.b) Radiový KV zaměřovač PKV-45
3. Soubor přistávacích (radiomajákových) přístrojů:
3.a) Kurzový fázový radiomaják KRM-F (KRM-1)
3.b) Sestupový radiomaják GRM-1
3.c) Retranslator dálkoměru RD-1
3.d) Dálný návěstní radiomaják MRM-48
3.e) Bližný návěstní radiomaják MRM-48
4. Zařízení velitelského dispečerského stanoviště KDP
5. Spojovací radiostanice
6. Světlotechnické prostředky
7. Provozní a záložní napájecí zdroje
Uživatelské státy:
User States:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://hist.rloc.ru
https://www.sgvavia.ru
www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/SOV-Materik-pristavaci-system-t123128#419711Verze : 0
Přistávací systém "Matěrik"


Prvním sovětským systémem pro přistání letounů "bez vidu" = na splepo (слепой посадки) byl systém ozn. "Matěrik" («Материк») - zkonstruován v období 1947-50.
Jednalo se o kombinaci systému radiolokačního a přístrojového.
(Byl určen pro letiště tzv. I. třídy)*)Poznámka:
Jednalo se o zásadní "průlom" do řešení zabezpečení leteckého provozu při létání za všech povětrnostních podmínek. Byly využity poznatky vlastního výzkumu i zvládnutí technologií, které se do SSSR dostaly v rámci dodávek "Lend Lease Act." (často se jednalo o totální kopie).Symbolicky pak pro všechna radiová a radiotechnická zařízení bylo použito v označení typu xxx-1 (jednička = první)


Pozemní prostředky "stávajícího" systému - OSP-48 (Dálná a bližná přívodná radiová stanice) zůstaly v používání především pro přiblížení letounů bez potřebného palubního vybavení.


Systém sestával z prostředků pozemních (letištních) a palubních, instalovaných především v bombardovacích (Tu-4) a dopravních (Li-2) letounech.

Letištní zařízení systému zahrnovaly:


1. Radiolokátory (радиолокатори):
a) Přehledový radiolokátor ORL-1
(обзорный радиолокатор ОРЛ-1)
- Surveillance radar ORL-1


b) Dispečerský radiolokátor DLR-1
(диспетчерский радиолокатор ДРЛ-1)
- Controller (dispatcher) radar DRL-1


2. Radiový zaměřovač (радиопеленгатор)
a) Automatický radiový zaměřovač ARP-1M
(автоматический радиопеленгатор АРП-1М)
- Automatically radio direction-finder - ARP-1M
* případně i:
b) Radiový KV zaměřovač PKV-45
(пелнгатор KB ПKB-45)
- Radio HF direction-finder PKV-45


3. Soubor přistávacích (radiomajákových) přístrojů
(группа посадочной (радиомаячной) аппаратуры)
- Sowiet Instrument Landing System


a. Kurzový fázový radiomaják KRM-F
(курсовой фазовый радиомаяк КРМ-Ф)
- Localizer KRM-F
*) později nahrazen typem KRM-1


b) Sestupový radiomaják GRM-1
(глиссадный радиомаяк ГРМ-1)
- Glide Path GRM-1


c) Retranslator dálkoměru RD-1
(ретранслятор РД-1)
- Distance Measuring Equipment RD-1


d) Dálný návěstní radiomaják MRM-48
(Дальний Mаркерный Pадио Mаяк MPM-48)
- Outer Marker MRM-48


e) Bližný návěstní radiomaják MRM-48
(Ближний Mаркерный Pадио Mаяк MPM-48)
- Middle Marker MRM-48

4. Zařízení velitelského dispečerského stanoviště KDP
(аппаратура командно-диспетчерского пункта КДП)
Instrument of Command-dispatcher post


5. Spojovací radiostanice
(радиостанции связи)
Radio station


6. Světlotechnické prostředky
(электросветотехническоe оборудования)
Aerodrome lighting system


7. Provozní a záložní napájecí elektrické zdroje napájení
(средства энергоснабжения)
Power system and agregate


Zdroj: https://hist.rloc.ru
https://www.sgvavia.ru
SOV - Matěrik (přistávací systém) - Kopie dobové fotografie rozmístění radiových prostředků na sovětském vojenském letišti.
(Zasazen jen přehledový radiolokátor, také použit KV zaměřovač 
a místo světlometných návěstidel užití neonových/sodíkových svítidel v předpolí VPD. 
(Foto vlastní archiv - zapomenutý pozůstatek nějakého předpisu z doby vlastní zákl. služby)

Kopie "dobové" fotografie rozmístění radiových prostředků na sovětském vojenském letišti.
(Zasazen jen přehledový radiolokátor, také použit KV zaměřovač
a místo světlometných návěstidel "užití" neonových/sodíkových svítidel v "předpolí" VPD.
(Foto vlastní archiv - "zapomenutý" pozůstatek nějakého předpisu z doby vlastní zákl. služby)

URL : https://www.valka.cz/SOV-Materik-pristavaci-system-t123128#419713Verze : 0