Main Menu
User Menu
     
Příjmení:
Surname:
Gibala
Jméno:
Given Name:
Imrich
Jméno v originále:
Original Name:
Imrich Gibala
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádny generál vo výslužbe
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Mgr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
31.10.1920 Hriňová /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
25.03.2012 Banská Bystrica
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ roty, 1. československá armáda na Slovensku (1944)
veliteľ Armádneho strediska Dukla, Banská Bystrica (1968-1972)
náčelník Katedry telesnej výchovy, Vysoká vojenská škola pozemného vojska Vyškov (1973-1976)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
časopis OBRANA
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL CZ: https://www.valka.cz/Gibala-Imrich-t123095#419582Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Gibala-Imrich-t123095#419582Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Gibala
Jméno:
Given Name:
Imrich
Jméno v originále:
Original Name:
Imrich Gibala
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1932 základná škola, Hodejov
DD.MM.1932-DD.MM.1938 evanjelické gymnázium, Rimavská Sobota
DD.MM.1939-DD.MM.1941 gymnázium, Tisovec
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1942-DD.MM.1944 Vojenská akadémia, Bratislava
01.11.1945-28.02.1946 Kurz telovýchovných dôstojníkov, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
15.05.1944 poručík
10.11.1945 nadporučík
01.03.1946 kapitán
01.10.1949 štábny kapitán
13.02.1953 major
DD.MM.1962 podplukovník
01.05.1970 plukovník
01.08.1976 výslužba
31.08.2006 brigádny generál vo výslužbe
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.10.1941-DD.MM.RRRR prezenčná služba, Peší pluk 5
DD.02.1942-DD.MM.1942 východoeurópske bojisko, Peší pluk 102
DD.05.1944-DD.MM.1944 veliteľ čaty, Peší pluk 3
13.09.1944-10.10.1944 veliteľ roty, 1. československá armáda na Slovensku
DD.10.1944-14.02.1945 nemocnica 1. ukrajinského frontu, Ľvov
21.02.1945-DD.MM.1945 veliteľ výcvikovej roty, 1. československý armádny zbor / Peší pluk 37 / Peší pluk 14
DD.MM.1946-DD.MM.1949 telovýchovný dôstojník 10. pešej divízie
DD.11.1949-DD.MM.1951 náčelník spravodajského oddelenia 10. pešej divízie
01.02.1951-31.01.1961 náčelník vojenskej prípravy 2. vojenského okruhu
01.02.1961-31.12.1967 náčelník Katedry telesnej výchovy, Vyššie vojenské učilište, Vyškov
01.01.1968-31.10.1972 veliteľ Armádneho strediska Dukla, Banská Bystrica
DD.MM.1973-DD.MM.1976 náčelník Katedry telesnej výchovy, Vysoká vojenská škola pozemného vojska, Vyškov
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1947

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1947

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.1947

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

DD.MM.1955

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

DD.MM.1964

Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání
-
-

DD.MM.1969

Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
-

DD.MM.1974

Pamětní medaile k 30. výročí národně osvobozeneckého boje našeho lidu a osvobození Československa Sovětskou armádou
Commemorative Medal of the 30th Anniversary of the National Liberation Struggle of Our People and the Liberation of Czechoslovakia by the Soviet Army
-

DD.MM.2005

Pamětní medaile M. R. Štefánika - I. stupně
M. R. Štefánik Commemorative Medal - gold
Pamätná medaila M. R. Štefánika - zlatá
-

DD.MM.2010

Jubilejní medaile "65 let vítězství ve Velké vlastenecké války v letech 1941-1945"
Jubilee Medal "65 Years of Victory in the Great Patriotic War 1941–1945"
Юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
Medaile Za zásluhy o obranu vlasti
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.mil.sk
www.skg.sk
časopis OBRANA
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL CZ: https://www.valka.cz/Gibala-Imrich-t123095#419583Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Gibala-Imrich-t123095#419583Version : 0
MOD
ďalšia fotografia:
URL CZ: https://www.valka.cz/Gibala-Imrich-t123095#419584Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Gibala-Imrich-t123095#419584Version : 0
MOD