Main Menu
User Menu

Pěší pluk 37 [1945-1945]

37th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 37
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 37
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
výcvikové stredisko 1. československého armádneho zboru
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1945
Nástupce:
Successor:
Pěší pluk 14
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-01.10.1945 10. divise
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-01.10.1945 Levoča

Velitel:
Commander:
01.06.1945-01.10.1945 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1945-01.10.1945 Pěší prapor I/37
01.06.1945-01.10.1945 Pěší prapor II/37
01.06.1945-01.10.1945 Pěší prapor III/37
01.09.1945-01.10.1945 Náhradní prapor pěšího pluku 37

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
01.06.1945-01.10.1945
Vyznamenání:
Decorations:
01.06.1945
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha,
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-37-1945-1945-t50980#399925Verze : 1
MOD