Main Menu
User Menu

10. oddíl commandos (mezispojenecký) [1942-1945]

No. 10 (Inter-Allied) Commando

     
Název:
Name:
10. oddíl commandos (mezispojenecký)
Originální název:
Original Name:
No. 10 (Inter-Allied) Commando
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
04.09.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1942-DD.MM.1943 Brigáda zvláštních služeb
DD.MM.1943-DD.MM.1944 4. brigáda zvláštních služeb
DD.MM.1944-DD.MM.1945 4. brigáda commandos
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Moreman, Timothy Robert: British Commandos 1940–46, Osprey Publishing, 2006
Chappell, Mike: Army Commandos 1940-45, Osprey Publishing, 1996
Dunstan, Simon: Commandos. Churchill´s ´Hand of Steel´, Ian Allan Publishing, 2003
Bijl, Nick van der: No. 10 (Inter-Allied) Commando 1942-1945, Osprey Publishing, 2006
www.wartimememories.co.uk
en.wikipedia.org
www.jewishvirtuallibrary.org
URL : https://www.valka.cz/10-oddil-commandos-mezispojenecky-1942-1945-t122407#417941Verze : 0
MOD
Jednotky commandos jako takové představovaly nestandardní prvek ve struktuře britské armády, který si vynutila nutnost improvizace v těžkých válečných dobách. Tyto formace se etablovaly a staly se plnohodnotnou součástí armády, respektive námořní pěchoty. I mezi těmito oddíly ale existovala jedna ještě více nestandardní jednotka. 10. oddíl commandos (mezispojenecký) nebyl sestaven z britských dobrovolníků, nýbrž z příslušníků armád okupovaných států. A aby to nebylo málo, sestávala jeho 3. četa z příslušníků německé a rakouské státní příslušnosti. A nejen jí, v této četě bojovali i Čechoslováci. I když ne pod vlastními jmény. A to se dostáváme k další zajímavosti. O tom ale později.Velitelství oddílu
26. června 1942 pověřilo Západní velitelství podplukovníka Dudleyho Listera, dříve velitele 4. oddílu, zřízením 10. oddílu. Sestávat měl na počátku z velitelství a čtyř čet, později měl být počet čet rozšířen na osm. Velitelství oddílu tvořili především britští důstojníci a poddůstojníci. Jednalo se o velitele, jeho zástupce, pobočníka, zpravodajského důstojníka a poddůstojníka, zdravotního důstojníka a sanitáře, spojovacího důstojníka a jeho družstvo, výcvikového důstojníka, ubytovatele, administrativního důstojníka, řidiče a důstojnické sluhy.1. (francouzská) četa
V britském přístavu Portsmouth kotvila bitevní loď L'Amiral Courbet a jedním z důstojníků, kteří na ní sloužili byl i podporučík Philippe Kieffer. Tomu se podařilo přesvědčit své nadřízené a poté i brigádního generála Haydona o možnosti zřízení francouzských commandos. S myšlenkou souhlasil i admirál Mountbatten, ale modifikoval ji tak, že měl vzniknout vícenárodnostní oddíl.


Kieffer byl povýšen na poručíka a obdržel povolení ke zřízení jednotky. Podařilo se mu dát dohromady 40 mužů, a v červnu 1942 tak vznikla 1. rota námořních fyzilírů. Ta byla zpočátku přičleněna k 2. oddílu commandos, kde prošla počáteční fází výcviku. 14. července se rota zúčastnila slavnostní přehlídky v den výročí pádu Bastilly a poté se přesunula do Cricciethu, nyní již jako 1. (francozská) četa 10. oddílu commandos.2. (nizozemská) četa
Ačkoliv měla tato četa v názvu dvojku, dorazila k oddílu jako první a to 29. června 1942. Sestávala z 40 mužů a dvou důstojníků z brigádní skupiny svobodných Nizozemců "princezny Ireny". Prvním velitelem byl kapitán Mulders. Četa měla trvale problém s nedostatkem mužů a nebyla nasazována v celku.
...


rozdělánoZdroje:
Bijl, Nick van der: No. 10 (Inter-Allied) Commando 1942-1945, Osprey Publishing, 2006
URL : https://www.valka.cz/10-oddil-commandos-mezispojenecky-1942-1945-t122407#429992Verze : 0
MOD