Main Menu
User Menu

3. brigáda 1. gardové pěší divize [1812-1813]

3-я бригада 1-я гвардейскoй пехотнoй дивизии

     
Název:
Name:
3. brigáda 1. gardové pěší divize
Originální název:
Original Name:
3-я бригада 1-я гвардейскoй пехотнoй дивизии
Datum vzniku:
Raised/Formed:
14.03.1812
Předchůdce:
Predecessor:
3. brigáda Gardové pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
23.05.1813
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
14.03.1912-23.05.1813 1. gardová pěší divize
Dislokace:
Deployed:
14.03.1812-23.05.1813 Sankt-Petěrburg, ? /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

14.03.1812-23.05.1813 Myslivecký pluk osobní gardy
14.03.1812-23.05.1813 Finský pluk osobní gardy
14.03.1812-23.05.1813 Gardová posádka
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://regiment.ru/
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/3-brigada-1-gardove-pesi-divize-1812-1813-t122219#417695Verze : 1
MOD