Main Menu
User Menu

2. brigáda 1. gardové jezdecké divize [1857-1918]

2-я бригада 1-я гвардейскoй кавалерийскoй дивизии

     
Název:
Name:
2. brigáda 1. gardové jezdecké divize
Originální název:
Original Name:
2-я бригада 1-я гвардейскoй кавалерийскoй дивизии
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1857
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1918
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1857-DD.MM.1918 1. gardová jezdecká divize
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1857-DD.07.1914 Sankt-Petěrburg, ? /
DD.07.1914-DD.MM.1918 východoevropské válčiště

Velitel:
Commander:
20.02.1865-22.01.1870 Kosyč, Andrej Ivanovič (Polkovnik / Полковник)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.1857-17.03.1917 Kyrysnický pluk osobní gardy Jeho Veličenstva
DD.MM.1857-17.03.1917 Kyrysnický pluk osobní gardy Jejího Veličenstva Císařovny Marie Fjodorovny
17.03.1917-21.06.1917 1. gardový kyrysnický pluk
21.06.1917-DD.MM.1918 Podolský gardový kyrysnický pluk
17.03.1917-21.06.1917 2. gardový kyrysnický pluk
21.06.1917-DD.MM.1918 Gardový kyrysnický pluk
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://regiment.ru/
https://ru.wikipedia.org
https://www.liveinternet.ru/
URL : https://www.valka.cz/2-brigada-1-gardove-jezdecke-divize-1857-1918-t122169#417549Verze : 1
MOD