Main Menu
User Menu

Neubrandenburg

Neubrandenburg

     
Název:
Name:
Neubrandenburg
Originální název:
Original Name:
Neubrandenburg
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Meklenbursko-Přední Pomořansko
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
53°33'00.00"N 13°16'00.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1248
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.04.1936-01.12.1939
3. letka Bombardovací eskadry 152
3rd Squadron of the 152nd Bomber Wing
01.04.1936-01.12.1939
I. skupina Bombardovací eskadry 152
1st Group of the 152nd Bomber Wing
01.04.1936-01.12.1939
Štáb I. skupiny Bombardovací eskadry 152
Staff of the 1st Group of 152nd Bomber Wing
15.03.1937-01.05.1939
Bombardovací eskadra 152
152nd Bomber Wing
15.03.1937-01.05.1937
Štáb Bombardovací eskadry 152
Staff of the 152nd Bomber Wing
01.04.1937-DD.05.1937
10. letka Bombardovací eskadry 152
10th Squadron of the 152nd Bomber Wing
01.04.1937-DD.05.1937
11. letka Bombardovací eskadry 152
11th Squadron of the 152nd Bomber Wing
01.04.1937-DD.05.1937
12. letka Bombardovací eskadry 152
12th Squadron of the 152nd Bomber Wing
01.04.1937-DD.05.1937
IV. skupina Bombardovací eskadry 152
4th Group of the 152nd Bomber Wing
01.04.1937-DD.05.1937
Štáb IV. skupiny Bombardovací eskadry 152
Staff of the 4th Group of 152nd Bomber Wing
DD.05.1939-DD.09.1939
Štáb Bombardovací eskadry 1
Staff of the 1st Bomber Wing
DD.09.1939-DD.09.1939
II. skupina Bombardovací eskadry 1
2nd Group of the 1st Bomber Wing
08.02.1945-DD.03.1945
1. letka (dálková) Průzkumné skupiny 122
1st Squadron (Long Range) of the 122nd Reconnaissance Group
DD.02.1945-DD.04.1945
4. letka (armádní) Průzkumné skupiny 31
4th Squadron (Army) of the 31st Reconnaissance Group
DD.02.1945-DD.03.1945
Průzkumná skupina 122
122nd Reconnaissance Group
DD.02.1945-DD.03.1945
Štáb Průzkumné skupiny 122
Staff of the 122nd Reconnaissance Group
03.03.1945-31.03.1945
1. letka Stíhací eskadry 3
1st Squadron of the 3rd Fighter Wing
03.03.1945-31.03.1945
2. letka Stíhací eskadry 3
2nd Squadron of the 3rd Fighter Wing
03.03.1945-31.03.1945
3. letka Stíhací eskadry 3
3rd Squadron of the 3rd Fighter Wing
03.03.1945-31.03.1945
I. skupina Stíhací eskadry 3
1st Group of the 3rd Fighter Wing
03.03.1945-31.03.1945
Štáb I. skupiny Stíhací eskadry 3
Staff of the 1st Group of 3rd Fighter Wing
DD.03.1945-DD.04.1945
1. letka Skupiny blízkého průzkumu 3
1st Squadron of the 3rd Short-Range Reconnaissance Group
DD.03.1945-DD.04.1945
Skupina blízkého průzkumu 3
3rd Short-Range Reconnaissance Group
DD.04.1945-DD.04.1945
11. letka Průzkumné skupiny 12
11th Squadron of the 12th Reconnaissance Group
DD.04.1945-DD.04.1945
2. letka Skupiny blízkého průzkumu 4
2nd Squadron of the 4th Short-Range Reconnaissance Group
DD.04.1945-DD.04.1945
4. letka Bombardovací eskadry 66
4th Squadron of the 66th Bomber Wing
DD.04.1945-DD.04.1945
III. skupina Bitevní eskadry 1
3rd Group of the 1st Ground Attack Wing
DD.04.1945-DD.04.1945
Skupina blízkého průzkumu 4
4th Short-Range Reconnaissance Group
DD.11.1956-DD.10.1990
Vojenský okruh V
Military District V
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://de.wikipedia.org/wiki/Neubrandenburg
URL : https://www.valka.cz/Neubrandenburg-t122054#417324Verze : 0
MOD