Main Menu
User Menu

9. pěší brigáda [1919-1920]

9th Infantry Brigade

     
Název:
Name:
9. pěší brigáda
Originální název:
Original Name:
9. pěší brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.07.1919
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1920
Nástupce:
Successor:
16. pěší brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.07.1919-10.08.1919 Provisorní divise
10.08.1919-01.01.1920 5. divise
Dislokace:
Deployed:
30.12.1919-01.01.1920 Moravská Ostrava,

Velitel:
Commander:
DD.07.1919-01.01.1920 Jiroušek, Antonín (plukovník pěchoty)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina meziválečná, fond 16. pěší brigáda
URL : https://www.valka.cz/9-pesi-brigada-1919-1920-t120291#412798Verze : 2
MOD