Main Menu
User Menu

?. administrativní prapor Tower Hamlestkých dobrovolníků střelců [1861-1867]

?. Administrative Battalion, Tower Hamlets Rifle Volunteer Corps

     
Název:
Name:
?. administrativní prapor Tower Hamlestkých dobrovolníků střelců 1)
Originální název:
Original Name:
?. Administrative Battalion, Tower Hamlets Rifle Volunteer Corps 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.03.1861
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
14.12.1867
Nástupce:
Successor:
1. Tower Hamletský dobrovolnícky střelecký sbor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.03.1861-14.12.1867 Tower Hamlets

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.03.1861-14.12.1867 Velenie
DD.03.1861-14.12.1867 ?
Poznámka:
Note:
1) bez označenia
- vytvorený aby administroval existujúce dobrovolnícke zbory
Zdroje:
Sources:
www.regiments.org
URL : https://www.valka.cz/administrativni-prapor-Tower-Hamlestkych-dobrovolniku-strelcu-1861-1867-t120274#412764Verze : 0
MOD
Prapor bol vytvorený za účelom riadenia týchto dobrovolníckych jednotiek, už existujúcich:


• 1. Tower Hamletský dobrovolnícky střelecký sbor (1st Tower Hamlets Rifle Volunteer Corps) - Dalston, vytvorený v apríly 1860; rozpustený v druhej polovici 1860
• 4. Tower Hamletský dobrovolnícky střelecký sbor (4th Tower Hamlets Rifle Volunteer Corps) - St. Leonards, Shoreditch, vytvorený 14.6.1860; 1860 zvýšený stav na 5 rôt, 1862 priradený k 6. Tower Hamletskému dobrovolníckemu streleckému zboru na prevedenie výcviku a administráciu, 1864 je vytvorená 6 a 7 rota a zbor sa stave nezávislým s HQ v Hoxton
• 5. Tower Hamletský dobrovolnícky střelecký sbor (5th Tower Hamlets Rifle Volunteer Corps) - Dalston, vytvorený 8.8.1860; 1861 priradený k 6. Tower Hamletskému dobrovolníckemu streleckému zboru na prevedenie výcviku a administráciu, HQ presťahovaný do Kingsland; rozpustený v 1862
• 6. Tower Hamletský dobrovolnícky střelecký sbor (6th Tower Hamlets Rifle Volunteer Corps) - Dalston, vytvorený 25.9.1860; 1861 zvýšené počty na 8 rôt (zahrňujúc aj roty pochádzajúce z rozpusteného 1. Tower Hamletského dobrovolníckeho streleckého zboru); HQ presťahovaný v 1861 do Shaftesbury Street, Hoxton, 4., 5. a 11. Tower Hamletský dobrovolnícky strelecký zbor sú priradené na výcvik a administráciu, 1865 je zmenené označenie na 6. Tower Hamletský (North East London Rifles) dobrovolnícky strelecký zbor (6th Tower Hamlets (North East London Rifles) RVC) a 1866 je zvýšený stav jednotky na 12 rôt
• 11. Tower Hamletský dobrovolnícky střelecký sbor (11th Tower Hamlets Rifle Volunteer Corps) - Goodman's Fields, vytvorený 21.2.1861; 1861 priradený k 6. Tower Hamletskému dobrovolníckemu streleckému zboru na prevedenie výcviku a administráciu; v druhej polovici roka 1861 presunutý k 1. Administratívnemu praporu Tower Hamletských dobrovolných strelcov

zdroj
www.regiments.org
URL : https://www.valka.cz/administrativni-prapor-Tower-Hamlestkych-dobrovolniku-strelcu-1861-1867-t120274#412765Verze : 0
MOD