Main Menu
User Menu

68. technický prapor [1954-1956]

68th Technical Battalion

     
Název:
Name:
68. technický prapor
Originální název:
Original Name:
68. technický prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.05.1954
Předchůdce:
Predecessor:
68. pomocný technický prapor
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1956
Nástupce:
Successor:
157. mostní stavební prapor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.05.1954-01.10.1956 3. technická skupina
Dislokace:
Deployed:
01.05.1954-01.10.1956 Komárno, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.05.1954-DD.MM.1954 Hajnovič, Ľudovít (kapitán)
DD.MM.1954-DD.MM.1955 Hajnovič, Ľudovít (major)
DD.MM.1955-01.10.1956 Meress, Štefan (major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.05.1954-01.10.1956
Poznámka:
Note:
01.05.1954-01.10.1956 VÚ 6160 Komárno
Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv Bratislava, fond ČSLA (68. technický prapor)
URL : https://www.valka.cz/68-technicky-prapor-1954-1956-t119559#410503Verze : 0
MOD