Main Menu
User Menu

Štábní automobilní prapor [1951-1954]

Staff Automobile Battalion

     
Název:
Name:
Štábní automobilní prapor
Originální název:
Original Name:
Štábní automobilní prapor Ministerstva národní obrany
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.03.1951
Předchůdce:
Predecessor:
Automobilní rota MNO
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1954
Nástupce:
Successor:
Automobilní prapor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.03.1951-01.11.1954 Operační správa
Dislokace:
Deployed:
01.03.1951-01.11.1954 Praha

Velitel:
Commander:
01.03.1951-01.11.1954
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.03.1951-01.11.1954
Poznámka:
Note:
01.03.1951-01.11.1954 VÚ Praha
Zdroje:
Sources:
https://armada.vojenstvi.cz/povalecna/utvary/10.htm
URL : https://www.valka.cz/Stabni-automobilni-prapor-1951-1954-t118375#407407Verze : 0
MOD