Main Menu
User Menu

Pěší pluk Leslieho

Leslie Infantry Regiment / Regiment zu Fuss Leslie

     
Název:
Name:
Pěší pluk Leslieho
Originální název:
Original Name:
Regiment zu Fuss Leslie
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1634
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk Schaumburgův starší
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1642
Nástupce:
Successor:
Pěší pluk Enckhevoertův
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1634-DD.MM.1639 Římská říše / Roman Empire
DD.MM.1639-DD.MM.RRRR Čechy, Sasko / Bohemia, Saxony
DD.MM.1640-DD.MM.RRRR Římská říše / Roman Empire

Velitel:
Commander:
DD.MM.1634-DD.MM.1635 Leslie, Walter (Oberst)
DD.MM.1635-DD.MM.1637 Schaumburg, Reinhard (Oberstleutenant)
DD.MM.1637-DD.MM.1638 Oggu, (Oberstleutenant)
DD.MM.1638-DD.MM.1639 Torniel, (Oberstleutenant)
DD.MM.1639-DD.MM.1641 Winkelhofen, (Oberstleutenant)
DD.MM.1641-DD.MM.1642 Thomb, Michael (Oberstleutenant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Wrede, Alphonse von - Semek, Anton: Geschichte der k. u. k. Wehrmacht I
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-Leslieho-t118000#406585Verze : 0
MOD
Majitel pluku / Regimental Proprietor:
1634-1637 - plukovník Walter hrabě Leslie
1637-1642 - generál polní strážmistr Walter hrabě LeslieHistorie pluku:
Pěší pluk Leslieho se s úspěchem zúčastnil bitvy u Nördlingenu, v následujícím roce operoval na Horním Rýnu a v letech 1636-1637 ve Vestfálsku. V roce 1638 se nacházel v Pomořansku, v následujícím roce se přesunul do Čech a Saska, kde prošel bitvou u Saské Kamenice. V roce 1640 se podíle ma obsazení Höxteru a obléhání Fritzlaru.

Zdroj:
Wrede, Alphonse von - Semek, Anton: Geschichte der k. u. k. Wehrmacht I
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-Leslieho-t118000#407165Verze : 0
MOD