Main Menu
User Menu

Pamětní odznak odbojové skupiny "Pěst"

Commemorative Decoration of the Resistance Group "Pěst" / Pamětní odznak odbojové skupiny "Pěst"

     
Název:
Name:
Pamětní odznak odbojové skupiny "Pěst"
Název v originále:
Original Name:
Pamětní odznak odbojové skupiny "Pěst"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1945
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Václav Měřička-Josef Kounovský:
Československá vyznamenání VI.část a II. Národní odboj. ČNS Hradec Králové 1984
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-odbojove-skupiny-Pest-t117795#406083Verze : 0
     
Název:
Name:
Pamětní odznak odbojové skupiny "Pěst"
Název v originále:
Original Name:
Pamětní odznak odbojové skupiny "Pěst"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1945
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Avers:
Odznak, či přesněji bronzová hvězda o velikosti 54,5 mm s poměrně tupými hroty, které jsou pokryty smaltem v barvě státní vlajky.
Středový, poměrně velký medailon o průměru 31mm má jemně zrněnou plochu. Při horním okraji medailonu je plastický nápis:
" VRAGA " vložený mezi dvě ozdobné svorky v podobě písmena "E". Na středu medailonu je naložen plastický jubielní letopočet 1939-1945 pod kterým je železná část železničářského kladívka s nápisem:
- " PĚST "

Topůrko tohoto železničářského (tedy specielního ) kladívka se dotýká dolního okraje medailonu,přičemž jeho okraj rámuje segment ve tvaru půlměsíce, který je při pravé straně tupě zakončen a levá strana vybíhá do ostré špice. Jde o symbol vytěžovací části kola lokomotivy. Na tomto segmentu je topůrkem rozdělený nápis:
- "OD-BOJ-ČSD"

Revers:
Zadní strana je hladká se sponou k upevnění na oděv. Odznaky mají své registrační čísla.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
foto katalog Aurea
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-odbojove-skupiny-Pest-t117795#406734Verze : 0
Pamětní odznak odbojové skupiny " Pěst"
The commemorative Decoration of the Resistance Group "Pěst"


Odznak i vlastní odbojová skupina, která je spojena s Východočeským krajem a městem Hradec Králové je organizací především východočeských železničářů. Jejich odpor k německému Protektorátu můžeme vysledovat ( moc se nám to nezdařilo) do roku 1943. V roce 1944 jsou zaznamenány první byť nesmělé pokusy o sabotážní činnost. Původní skupina "Pěst" se rozdělila na dvě bojové jednotky s tím, že oddíl s názvem "Pěst II" prováděl drobné sabotážní akce rozsahu daném možnostmi železničářů odpovědných za přesuny vlaků směrem na frontu.Pravdou je však i to,že tyto drobné akce nebyli příliš úspěšné a rozhodně neznamenají pro Němce trvalé nebezpečí. Vysoké tresty, koncentrační tábory však vzrůstající odpor železničářů nemohlo zastavit. V květnových dnech roku 1945 část železničářů se zbraní v ruce bojovala na přístupech k Novému Bydžovu a v prostoru Myštěvsi.

Popis odznaku:

Avers:
Odznak, či přesněji bronzová hvězda o velikosti 54,5 mm s poměrně tupými hroty, které jsou pokryty smaltem v barvě státní vlajky.
Středový, poměrně velký medailon o průměru 31mm má jemně zrněnou plochu. Při horním okraji medailonu je plastický nápis:
" VRAGA " vložený mezi dvě ozdobné svorky v podobě písmena "E". Na středu medailonu je naložen plastický jubielní letopočet 1939-1945 pod kterým je železná část železničářského kladívka s nápisem:
- " PĚST "

Topůrko tohoto železničářského (tedy specielního ) kladívka se dotýká dolního okraje medailonu,přičemž jeho okraj rámuje segment ve tvaru půlměsíce, který je při pravé straně tupě zakončen a levá strana vybíhá do ostré špice. Jde o symbol vytěžovací části kola lokomotivy. Na tomto segmentu je topůrkem rozdělený nápis:
- "OD-BOJ-ČSD"

Revers:
Zadní strana je hladká se sponou k upevnění na oděv. Odznaky mají své registrační čísla.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-odbojove-skupiny-Pest-t117795#406084Verze : 0
Ilustrační obrázek je stažen z prodejního katalogu firmy Aurea Praha:
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-odbojove-skupiny-Pest-t117795#406085Verze : 0