Main Menu
User Menu

Pamětní medaile Československé národní stráže Jana Jiskry z Brandýsa

Pamětní medaile Československé národní stráže Jana Jiskry z Brandýsa

     
Název:
Name:
Pamětní medaile Československé národní stráže Jana Jiskry z Brandýsa
Název v originále:
Original Name:
Pamětní medaile Československé národní stráže z Brandýsa
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1945
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Pamětní medaile má tři stupně:
1. zlatá medaile
2. stříbrná medaile
3. bronzová medaile
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Václav Měřička-Josef Kounovský:
Československá vyznamenání VI.část a II. Národní odboj. ČNS Hradec Králové 1984
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-Ceskoslovenske-narodni-straze-Jana-Jiskry-z-Brandysa-t117774#406047Verze : 0
     
Název:
Name:
Pamětní medaile Československé národní stráže Jana Jiskry z Brandýsa
Název v originále:
Original Name:
Pamětní medaile Československé národní stráže z Brandýsa
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1945
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
medaile
stuha
Klenot:
Badge:
Avers
Medaile o průměru 35 mm je vyrobena z obecného kovu a upravena zlacením. V ploše medaile je poprsí Jana Jiskry z Brandýsa s čepicí zvanou "poděbradka" na hlavě v těžkém a honosném plášti lemovaném kolem krku vzácnou kožešinou. Bojovník Jan Jiskra v pravé ruce svírá velitelský symbol, v našem případě bojový palcát.
V horní části medaile je do hloubky strojově vyrytý gotický nápis:

"JAN JISKRA Z BRANDÝSA"

Revers
Zadní strana je hladká a je zde rozložený nápis:
- ve střední části "ZA ZÁSLUHY"
- při okraji medaile je nápis: "ČESKOSLOVENSKÁ NÁRODNÍ STRÁŽ"
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Václav Měřička-Josef Kounovský:
Československá vyznamenání VI.část a II. Národní odboj. ČNS Hradec Králové 1984
foto katalog Aurea
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-Ceskoslovenske-narodni-straze-Jana-Jiskry-z-Brandysa-t117774#406613Verze : 0
     
Název:
Name:
Pamětní medaile Československé národní stráže Jana Jiskry z Brandýsa
Název v originále:
Original Name:
Pamětní medaile Československé národní stráže Jana Jiskry z Brandýsa
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1945
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
medaile
stuha
Klenot:
Badge:
Avers
Medaile o průměru 35 mm je vyrobena z obecného kovu a upravena postříbřením. V ploše medaile je poprsí Jana Jiskry z Brandýsa s čepicí zvanou „poděbradka“ na hlavě v těžkém a honosném plášti lemovaném kolem krku vzácnou kožešinou. Bojovník Jan Jiskra v pravé ruce svírá velitelský symbol, v našem případě bojový palcát.
V horní části medaile je do hloubky strojově vyrytý gotický nápis:
„JAN JISKRA Z BRANDÝSA“


Revers
Zadní strana je hladká a je zde rozložený nápis:
- ve střední části „ZA ZÁSLUHY“
- při okraji medaile je nápis: „ČESKOSLOVENSKÁ NÁRODNÍ STRÁŽ“
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Václav Měřička-Josef Kounovský:
Československá vyznamenání VI.část a II. Národní odboj. ČNS Hradec Králové 1984
foto katalog Aurea
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-Ceskoslovenske-narodni-straze-Jana-Jiskry-z-Brandysa-t117774#406618Verze : 0
     
Název:
Name:
Pamětní medaile Československé národní stráže Jana Jiskry z Brandýsa
Název v originále:
Original Name:
Pamětní medaile Československé národní stráže Jana Jiskry z Brandýsa
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1945
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
medaile
stuha
Klenot:
Badge:
vers
Medaile o průměru 35 mm je vyrobena z obecného kovu. V ploše medaile je poprsí Jana Jiskry z Brandýsa s čepicí zvanou „poděbradka“ na hlavě v těžkém a honosném plášti lemovaném kolem krku vzácnou kožešinou. Bojovník Jan Jiskra v pravé ruce svírá velitelský symbol, v našem případě bojový palcát.
V horní části medaile je do hloubky strojově vyrytý gotický nápis:
„JAN JISKRA Z BRANDÝSA“


Revers
Zadní strana je hladká a je zde rozložený nápis:
- ve střední části „ZA ZÁSLUHY“
- při okraji medaile je nápis: „ČESKOSLOVENSKÁ NÁRODNÍ STRÁŽ“
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Václav Měřička-Josef Kounovský:
Československá vyznamenání VI.část a II. Národní odboj. ČNS Hradec Králové 1984
foto katalog Aurea
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-Ceskoslovenske-narodni-straze-Jana-Jiskry-z-Brandysa-t117774#406620Verze : 0
Pamětní medaile Československé národní stráže Jana Jiskry z Brandýsa
Commemorative Medal of the Czechoslovak National Guard of John Jiskra from Brandys


Medaili sice zařadil pan Václav Měřička do svého soupisu dekorací II. Národního odboje, ale i on si byl vědom toho, že tato skupina lidí (není možno hovořit o organizované jednotce) vzniká po osvobození Československa a její vznik se traduje dnem 10. května 1945, kdy příslušníci této polovojenské skupiny odjíždějí „osvobozovat“ pohraničí (v překladu odjíždí drancovat, plenit). Jejich hlavním „bojištěm“ kde prokazatelně působí je Liberecko. Skupina těchto lidí pochází z Brandýsa nad Labem a okolí a traduje se, že napadala kolonu armády polního maršála Schörnera, toto se nám však prokázat nepodařilo a není přímý důkaz o zapojení příslušníků skupiny do přímých bojů s Německou armádou.


Je zajímavé, že ani medaile, která se člení na stupně se ani slůvkem o partyzánské skupině či odboji nezmiňuje.


Popis medaile:


Medaili řadíme mezi všeobecně záslužné dekorace a člení se do tří stupňů:
- zlatá medaile
- stříbrná medaile
- bronzová medaile


Avers:
Medaile o průměru 35 mm je vyrobena z obecného kovu a upravena zlacením (stříbřením). V ploše medaile je poprsí Jana Jiskry z Brandýsa s čepicí zvanou „poděbradka“ na hlavě v těžkém a honosném plášti lemovaném kolem krku vzácnou kožešinou. Bojovník Jan Jiskra v pravé ruce svírá velitelský symbol, v našem případě bojový palcát.
V horní části medaile je do hloubky strojově vyrytý gotický nápis:
„JAN JISKRA Z BRANDÝSA“


Revers:
Zadní strana je hladká a je zde rozložený nápis:
- ve střední části „ZA ZÁSLUHY“
- při okraji medaile je nápis: „ČESKOSLOVENSKÁ NÁRODNÍ STRÁŽ“


Medaile s cylindrickým závěsným ouškem je mimořádně kvalitně vyrobena a po stránce medailérské se řadí k velmi pěkným ražbám z tohoto plodného medailerského období.


STUHA:
Stuha je 40 mm široká červená s modrým, úzce bíle lemovaným postranním pruhem.


Medaile byla vždy vzácná ale v posledních deseti letech se objevuje častěji (katalog Aurea Praha). I když nejde o žádnou odbojovou skupinu je o tuto dekorací mimořádný zájem. Tato skupina však nebyla uznaná jako odbojová skupina a v časopise Hlas revoluce se o její historii nehovoří. V lepším případě ji můžeme řadit mezi odznaku typu Revoluční garda Plzeň.


Literatura:
Václav Měřička-Josef Kounovský:
Československá vyznamenání VI.část a II. Národní odboj. ČNS Hradec Králové 1984
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-Ceskoslovenske-narodni-straze-Jana-Jiskry-z-Brandysa-t117774#406048Verze : 0
Obrázky medailí jsou převzaty z aukčního katalogu Aurea Praha:
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-Ceskoslovenske-narodni-straze-Jana-Jiskry-z-Brandysa-t117774#406049Verze : 0