Main Menu
User Menu

Medaile Za službu socialistické vlasti

Medalia "Оn serviciul patriei socialiste"

     
Název:
Name:
Medaile Za službu socialistické vlasti
Název v originále:
Original Name:
Medalia "Оn serviciul patriei socialiste"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1963
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1989
Struktura:
Structure:
Medaile se členila na:
Zlatou medaili 1. stupně
Stříbrnou medaili 2. stupně
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Dr. K-G. Klietmann: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
Г.Килинкевич. Румынские награды 1947-1989 гг. 2001.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-socialisticke-vlasti-t116885#404129Verze : 0
     
Název:
Name:
Medaile Za službu socialistické vlasti I. stupně
Název v originále:
Original Name:
Medalia Оn serviciul patriei socialiste I.c.
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1963
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1989
Komponenty:
Components:
Zlatá medaile se stuhou
Klenot:
Badge:
Oválný profilovaný zlatý(stříbrný) medailon či hvězdice s pěti bíle smaltovanými paprsky. Ve středu je naložen kulatý zlatý medailon v jehož středu je znak Rumunska. V dolní části je profilovaná hvězdice položena na vavřínový polověnec, který je převázaný rudou stuhou.


Revers:
Na zadní straně, která je hladká je v kulatém terči rozložen nápis:


„Оn serviciul patriei socialiste"K hornímu okraji medaile je napojeno malé ouško,které se závěsným kroužkem slouží k upevnění dekorace na kolodku se stuhou.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Dr. K-G. Klietmann: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
Г.Килинкевич. Румынские награды 1947-1989 гг. 2001.


URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-socialisticke-vlasti-t116885#410615Verze : 0
     
Název:
Name:
Medaile Za službu socialistické vlasti II. stupně
Název v originále:
Original Name:
Medalia Оn serviciul patriei socialiste II.c.
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1963
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1989
Komponenty:
Components:
Stříbrná medaile se stuhou
Klenot:
Badge:
Oválný profilovaný zlatý(stříbrný) medailon či hvězdice s pěti bíle smaltovanými paprsky. Ve středu je naložen kulatý zlatý medailon v jehož středu je znak Rumunska. V dolní části je profilovaná hvězdice položena na vavřínový polověnec, který je převázaný rudou stuhou.


Revers:
Na zadní straně, která je hladká je v kulatém terči rozložen nápis:


„Оn serviciul patriei socialiste"K hornímu okraji medaile je napojeno malé ouško,které se závěsným kroužkem slouží k upevnění dekorace na kolodku se stuhou.Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Dr. K-G. Klietmann: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
Г.Килинкевич. Румынские награды 1947-1989 гг. 2001.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-socialisticke-vlasti-t116885#410616Verze : 0
Medaile Za službu socialistické vlasti
Medal for Service to Socialist Country
Medalia "Оn serviciul patriei socialiste"
Medaile byla založena v roce 1963 Dekretem číslo 280. Medaile se člení do dvou stupňů.
Medaili řadíme do kategorie všeobecně záslužných dekorací a byla určena k ocenění práce občanů Rumunské socialistické republiky. Podobné medaile vznikají ve všech zemích socialistického tábora nevyjímaje tehdejší Československou socialistickou republiku.
Zlatá medaile 1. stupně
Stříbrná medaile 2. stupně
Rozeznáváme základní typy:
- typ PRP ( období lidové republiky)
- typ RSP ( období socialistické republiky)Literatura:
Dr. K-G. Klietmann: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
Г.Килинкевич. Румынские награды 1947-1989 гг. 2001.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-socialisticke-vlasti-t116885#404130Verze : 1
Ukázka medaile 1. stupně
Rumunské lidové republiky (RPR)
Rumunské socialistické repúubliky(RSR)
Písmena hledejte ve středovém medailonu.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-socialisticke-vlasti-t116885#404131Verze : 1
Ukázka stříbrné medaile 2. stupně. Dekorace jsou vyrobeny z obecného kovu.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-sluzbu-socialisticke-vlasti-t116885#404132Verze : 0