Main Menu
User Menu

Řád Mateřské slávy

Order of Mother's Glory

     
Název:
Name:
Řád Mateřské slávy
Název v originále:
Original Name:
Ordinul Gloria Materna
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1951
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1989
Struktura:
Structure:
Řád se člení na tři stupně:
1.stupeň (zlatý)
2.stupeň (stříbrný)
3. stupeň (bronzový)
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Dr. K-G. Klietmann: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
Г.Килинкевич. Румынские награды 1947-1989 гг. 2001.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Materske-slavy-t116595#403322Verze : 0
Řád Mateřské slávy
Order of Mother's Glory
Ordinul Gloria Materna
Pokud je některý z řádu zcela poplatný svému vzoru jde o řád Mateřské slávy, který již na první pohled je zcela totožný s obdobným řádem bývalého SSSR, člení se na tři stupně a ve svých stanovách zcela vychází ze sovětského vzoru. Zde se naskýtá otázka jak dalece ovlivnil ruský vzor Německé vyznamenání pro matky (ehrenkreuz-der-deutschen-mutter), také členěné do tří stupňů a ve stanovách téměř identické se sovětským vzorem.
Vlastní řád byl založen v roce 1951. Samotný název nám říká komu je tato dekorace určena a pro rumunské matky asi bylo důležité i to, že s udělením řádu měli nárok i na jednorázovou finanční podporu ve výši:
1. stupeň finanční částka 1500 lei a čtyři dny placeného volna k oslavě
2. stupeň finanční částka 1000 lei a tři dny placeného volna
3. stupeň finanční částka 500 lei a dva dny placeného volna
Řád rozlišujeme:
- RPR ( Rumunská Lidová republika)
- RSR ( Rumunská socialistická republika)
URL : https://www.valka.cz/Rad-Materske-slavy-t116595#403323Verze : 1
Řád Mateřské slávy 1. stupně
Order of Mother's Glory 1 cl.
Ordinul Gloria Materna 1 cl.
Ukázka dekorace je převzatá z ruských faleristických stránek.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Materske-slavy-t116595#403324Verze : 1
Řád Mateřské slávy 2. stupně
Order of Mother's Glory 2 cl.
Ordinul Gloria Materna 2 cl.
Opět rozlišujeme dva typy:
- RPR
- RSR
URL : https://www.valka.cz/Rad-Materske-slavy-t116595#403325Verze : 1
Řád Mateřské slávy 3. stupně
Order of Mother's Glory 3 cl.
Ordinul Gloria Materna 3 cl.
Řád 3. stupně se odlišuje minimálně tím,že je vyroben z bronzu (obecného kovu) a není smaltován. Na vlajícím praporu je nápis:
„GLORIA MATERNA III„
Rozeznáváme typ s nápisem:
- RPR
- RSR
URL : https://www.valka.cz/Rad-Materske-slavy-t116595#403326Verze : 1