Main Menu
User Menu

1. samostatná jezdecká brigáda [1895-1918]

1-я Отдельная кавалерийская бригада

     
Název:
Name:
1. samostatná jezdecká brigáda
Originální název:
Original Name:
1-я Отдельная кавалерийская бригада
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1895
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1918
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.07.1914-DD.MM.1918 20. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
Minsk /

Velitel:
Commander:
06.08.1901-14.02.1904 Rennenkampf, Pavel Jiří Karlovič von (genmjr.)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:

Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.07.1914-DD.MM.1918 19. archangelogorodský dragounský pluk
??.07.1914-09.11.1914 Hulánský pluk osobní gardy Jejího Veličenstva Císařovny Alexandry Fjodorovny
??.07.1914-DD.MM.1918 221. roslavlský pěší pluk
??.07.1914-DD.MM.1918 4. baterie gardového jízdního dělostřelectva
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://regiment.ru/
http//ru.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/1-samostatna-jezdecka-brigada-1895-1918-t116449#402991Verze : 0
MOD