Mussolini, Benito

     
Příjmení:
Surname:
Mussolini Mussolini
Jméno:
Given Name:
Benito Benito
Jméno v originále:
Original Name:
Benito Amilcare Andrea Mussolini
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
První maršál říše First Marshal of the Empire
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
29.07.1889 Predappio
29.07.1889 Predappio
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
28.04.1945 Mezzegra
28.04.1945 Mezzegra
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
hlava vlády a vůdce fašismu Head of Government and Duce of Fascism
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
URL : https://www.valka.cz/Mussolini-Benito-t11637#426649 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Mussolini Mussolini
Jméno:
Given Name:
Benito Benito
Jméno v originále:
Original Name:
Benito Amilcare Andrea Mussolini
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
30.03.1938 první maršál říše 30.03.1938 First Marshal of the Empire
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
URL : https://www.valka.cz/Mussolini-Benito-t11637#647399 Verze : 0
Benito Amilcare Andrea Mussolini
Benito Mussolini se narodil 29. července 1883 v rodině kováře, majitele malé usedlosti v Predappiu, v provincii Forli. Rodiče mu dali jméno po mexickém revolucionáři Benito Juárezovi, kterého oba obdivovali. Matka byla učitelka s levicovými názory a otec se hlásil k anarchistům. Byl tedy od dětství veden ke krajně levicovým názorům a v roce 1900 vstoupil do socialistické strany.Krátce pracoval jako učitel. Pro své řečnické schopnosti a všestranné znalosti a v neposlední řadě i brilantní písemný projev se stal šéfradaktorem stranického listu Avanti, který řídil v letech 1912-14. Mussolini se na sjezdu strany v Reggio Emilia roku 1912 otevřeně přihlásil k marxismu a prosadil odmítnutí socialistické účasti v Giottově koaliční vládě.
Po vypuknutí první světové války se však se socialisty rozešel a založil si vlastní list Il Popolo d´Itália, ve kterém hlásal myšlenky iredenty a intervence Itálie na straně Dohody. Po stupu Itálie do války se přihlásil do armády, kde dosáhl hodnosti desátníka. Z války se vrátil zklamán z "ukradeného vítězství", jako mnoho jiných, kteří se semkli okolo básníka-nacionalisty D´Annunzia. Mussolini zorganizoval bývalé vojáky a vytvořil z nich v březnu 1919 v Miláně oddíly tzv. "černých košil". Nazývali se Fasci di Combattimento, podle liktorských prutů ve svém znaku. Tito "černokošiláči" se stali jádrem jeho Fašistické strany Itálie, která vznikla v listopadu 1921. To už měl v parlamentu 24 poslanců, zvolených v květnu téhož roku ještě pod hlavičkou hnutí. To mu ale nestačilo, usiloval o převzetí moci, a proto v říjnu 1922 zorganizoval "pochod na Řím" a donutil krále, aby ho jmenoval předsedou vlády.
Duce, jak si nyní říkal, se pustil do budování korporativního státu. Během dvou let eliminoval veškerou opozici a získal diktátorské pravomoci. Mussolini vyvedl zemi z chaosu poválečných let, začal budovat silnice, vysoušet bažiny a stavět města, což ho vyneslo až na vrchol popularity. V zahraniční politice ukončil dlouholetý spor s katolickou církví, když v roce 1929 uzavřel tzv. Lateránské dohody s Vatikánem. Mussolini snil o tom že obnoví Itálii v hranicích Rímské říše a tomuto cíly podřídil italské hospodářství. Začalo se zbrojit a chlapci byli od útlého dětství připravováni na válku. Svou expanzi zahájil Mussolini napadením Habeše v roce 1936 a pokračoval anexi Albánie v roce 1939. Tato expanzivní politika ho přivedla ke spojenectví s Hitlerem, jeho obdivovatelem a napodobitelem. V roce 1940 vstoupil do druhé světové války, když se připojil k válce Německa s Francií, aby se mohl podílet na vítězství. Itálie však nebyla přes veškerou snahu na válku připravena a Mussolini utrpěl celou řadu porážek, ve Francii a později na Balkáně, kde musel dokonce požádat Hitlera o pomoc ve válce s Řeckem. To ho předurčilo do role podřízeného partnera v Ose a oslabilo i jeho pozici doma.
Velká fašistická rada mu 25. července 1943 vyslovila nedůvěru a následně ho král Viktor Emanuel III. dal zatknout. Z vězení byl vysvobozen 12. září 1943 německými výsadkáři. Poté sestavil v severoitalském Salo loutkovou vládu pod německou patronací. V dubnu 1945 byl při útěku do Německa zajat italskými partyzány a spolu se svou milenkou Clarou Petacciovou popraven. Jejich těla byla poté vystavena na náměstí v Miláně - viz výše.
zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
URL : https://www.valka.cz/Mussolini-Benito-t11637#83122 Verze : 2
Mussoliniho únos
O operaci rozhodl 26.7.1943 Hitler a její provedení bylo svěřeno dvěma mužům. Otto Skorzeny měl za úkol objevit místo duceho pobytu, osvobodit ho a přivést k Führerovi. Generál Student, velitel paradesantních jednotek, byl pověřen taktickým provedením operace.
Mussolini byl zajat 24.7.1943, když se stal obětí spiknutí fašistické rady a krále. Byl zbaven všech svých funkcí, zatčen a převezen na ostrov Maddalena pak na Gran Sasso. Nahradil ho maršál Badoglio, téměř sedmdesátiletý stařec bez perspektivy, a fašistický režim se v několika hodinách rozpadl. Hitler nebyl touto krizí úplně překvapen. Hned nazítří si k sobě do Rastenburgu ve východním Prusku zavolal Dönitze, Kesselringa a Rommela a přijal je za přítomnosti Jodla a Keitela. První Hitlerovou reakcí bylo pokusit se o státní převrat a za pomoci jedné motorizované divize, která byla umístěna 100 kilometrů na sever od Říma, a divize parašutistů se zmocnit členů italské vlády. Hitler neměl vůbec žádnou důvěru v novou italskou politickou reprezentaci. Zatím, pod tlakem okolí a zejména Kesselringa, který nadále Badogliovi důvěřoval, Hitler opustil svůj projekt státního převratu a spokojil se s rychlou okupací Itálie. Také byla do Itálie přesunuta Leibstandarte Adolf Hitler. Nyní opět k tématu.
První plánovaná operace, zaměřená proti ostrovu Santa Maddalena, musel být anulována, protože Mussolini byl převezen do hotelu Villeta na svazích Gran Sassa, jenž byl spojen s údolím lanovkou. Skorzenymu se velmi brzy podařilo objevit nové místo, kde byl duce držen. S dvěma prapory parašutistů, přepravenými nákladními automobily a tanky, se měl major Mors zmocnit údolní stanice lanovky. Zároveň by prapor parašutistů, pod velením poručíka von Berlepsche, a Skorzenyho komando (18 mužů), přistály s dvanácti kluzáky před hotelem. Avšak terén pro přistání nebyl přímo ideální, byly zde samé kameny.
12.9.1943 se všechno odehrálo podle plánu. Zatímco Mors po krátkém boji obsadil stanici lanovky, 8 kluzáků, mezi nimiž byl i kluzák se Skorzenym, přistálo před hotelem. Během několika minut se posádka karabiniérů vzdala bez jediného výstřelu parašutistům a Skorzenyho mužům. Osvobozený Mussolini byl přivítán majorem Morsem, jenž sem přijel z údolí v kabině lanovky. Pak spolu se Skorzenym nastoupil na palubu malého letadla, které ho dopravilo do bezpečí. Bývalý duce se poté stavil ve Vídni, kde byl přijat Hitlerem, jenž ho přesvědčil o nezbytnosti postavit se na severu do čela „socialisticko-fašistické republiky“. tato republika, jež měla sídlo v Salo, na březích jezera Gardo, byla pouze loutkovým státem, jenž byl zcela podřízen Říši.
URL : https://www.valka.cz/Mussolini-Benito-t11637#37401 Verze : 3
Oslobodenie Mussoliniho jednotkou zvláštneho určenia Sonderverband z. b. V. Friedenthal. Mussolini odletel lietadlom typu Fi 156 "Storch" (trupové označenie SJ+LL, výr. č. 1268), Gran Sasso, Taliansko, 12.09.1943.


zdroj: www.bundesarchiv.de
Mussolini, Benito - Benito Mussolini (uprostred) pred hotelom Campo Imperatore s nemeckými výsadkármi a talianskymi vojakmi. Vľavo od Mussoliniho stojí Otto Skorzeny (v svetlej uniforme s ďalekohľadom) a vedľa neho major Harald-Otto Mors. Úplne vpravo v helme stojí major Karl Radl. Gran Sasso, 12.09.1943.

Benito Mussolini (uprostred) pred hotelom Campo Imperatore s nemeckými výsadkármi a talianskymi vojakmi. Vľavo od Mussoliniho stojí Otto Skorzeny (v svetlej uniforme s ďalekohľadom) a vedľa neho major Harald-Otto Mors. Úplne vpravo v helme stojí major Karl Radl. Gran Sasso, 12.09.1943.
Mussolini, Benito - Major Harald-Otto Mors (v svetlej uniforme) gratuluje veliteľovi 1. roty Georgovi Freiherr von Berlepsch, Gran Sasso, 12.09.1943.

Major Harald-Otto Mors (v svetlej uniforme) gratuluje veliteľovi 1. roty Georgovi Freiherr von Berlepsch, Gran Sasso, 12.09.1943.
URL : https://www.valka.cz/Mussolini-Benito-t11637#536627 Verze : 2
Příjezd a přivítání v Kufsteinu 29. 9. 1938.


Hitler befreit Sudentenland, Zeitgeschichte-Verlag 1938, Hansel R. archiv

URL : https://www.valka.cz/Mussolini-Benito-t11637#237637 Verze : 1
Benito Mussolini v roku 1922, kolorovaná fotografia.


vlastná zbierka

URL : https://www.valka.cz/Mussolini-Benito-t11637#644476 Verze : 0
Mussolini v uniformě fašistické milice MVSN (Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale) .
URL : https://www.valka.cz/Mussolini-Benito-t11637#647400 Verze : 0
V sobotu se v německé aukci dražil fez fašistické milice Benita Mussoliniho. Vyvolávací cena byla EUR 80 000,-, dosažená EUR 85 000,-. Spolu s aukční přirážkou kupující musel zaplatit celkem EUR 104 550,-. Fez pocházel z pozůstalosti nejstaršího Mussoliniho syna Vittoria (1916-1997) .
Prameny: www.andreas-thies.de
URL : https://www.valka.cz/Mussolini-Benito-t11637#647403 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více