Main Menu
User Menu

Q (tynesideská skotská) baterie 439. lehkého protiletadlového pluku R.A. [1956-1967]

Q (Tyneside Scottish) Battery of the 439th Light Anti-Aircraft Regiment, RA

     
Název:
Name:
Q (tynesideská skotská) baterie 439. lehkého protiletadlového pluku R.A.
Originální název:
Original Name:
Q (Tyneside Scottish) Battery of the 439th Light Anti-Aircraft Regiment, RA
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.10.1956
Předchůdce:
Predecessor:
S (tynesideská skotská) baterie 439. lehkého protiletadlového pluku R.A.
Datum zániku:
Disbanded:
01.04.1967
Nástupce:
Successor:
Tynesideský skotský oddíl 204. baterie 101. (severohubrianského) půl pluku R.A.
D rota (tynesideská skotská) 4/5/6. (teritoriálního) praporu Královskích severoumberlandskích střelců
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

31.10.1956-01.04.1967 Velenie
31.10.1956-01.04.1967 ?
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.regiments.org
URL : https://www.valka.cz/Q-tynesideska-skotska-baterie-439-lehkeho-protiletadloveho-pluku-R-A-1956-1967-t115850#401773Verze : 1
MOD