Main Menu
User Menu

Odznak 9.grenadýrského Sibiřského pluku Velkoknížete Nikolaje Nikolajeviče.

Знак 9 -го гренадерского Сибирского Великого Князя Николая Николаевича полка.

     
Název:
Name:
Odznak 9.grenadýrského Sibiřského pluku Velkoknížete Nikolaje Nikolajeviče.
Název v originále:
Original Name:
Знак 9 -го гренадерского Сибирского Великого Князя Николая Николаевича полка.
Datum vzniku:
Date of Establishment:
21.12.1907
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1917
Struktura:
Structure:
Čestný odznak pro důstojníky
Čestný odznak pro poddůstojníky a mužstvo
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
АNДОЛЕНКО, Сергей. Нагрудные знаки русской армии. Париж : Панаис,
1966.328 c.
ANDOLENKO, Serge; WERLICH, Robert. Badges of Imperial Russia. First edition. Washington, D. C. : Quarker Press, 1972. 212 s.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-9-grenadyrskeho-Sibirskeho-pluku-Velkoknizete-Nikolaje-Nikolajevice-t115559#401054Verze : 0
Odznak 9.grenadýrského Sibiřského pluku Velkoknížete Nikolaje Nikolajeviče
Знак 9 -го гренадерского Сибирского Великого Князя Николая Николаевича полка


Plukovní odznak byl založen dne 21. prosince roku 1907.


Popis odznaku:


Odznak má podobu a tvar věnečku z vavřínových a dubových listů. Věneček je ve své horní části neuzavřen a v dolní části je převázán stuhou. Ve středu odznaku jsou korunované carské monogramy:
- Pavla I.
- Nikolaje II.


Na carských symbolech je naložen hořící granát na kterém je zkratka jména pluku:
- „Сиб“ (Sibiřský)


Pod granátem na stuze jsou jubielní letopočty:
- 1708-1908


Zcela dole je na odznaku malý štítek s letopočtem:
- 1709 (v tomto roce byl tento pluk založen)


Odznak pro důstojníky byl vyroben z pozlaceného stříbra s použitím smaltu.
Odznak pro poddůstojníky a mužstvo byl vyroben z obecného kovu (bez smaltu).


Velikost odznaku: 44x35 mm, ale známe odznaky i větší o rozměru 51x48 mm.
Odznak řadíme do kategorie: Velmi vzácný odznak.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-9-grenadyrskeho-Sibirskeho-pluku-Velkoknizete-Nikolaje-Nikolajevice-t115559#401055Verze : 0