Main Menu
User Menu

Pěší pluk 39 [1947-1950]

39th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 39
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 39
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk 17
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1950
Nástupce:
Successor:
39. pěší pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-01.11.1950 9. divise
01.11.1950-01.12.1950 9. divise /pěší/
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-01.12.1950 Bratislava, ? /

Velitel:
Commander:
01.10.1947-01.12.1950 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1947-01.12.1950 Náhradní prapor pěšího pluku 39
01.10.1947-01.10.1949 Pěší prapor I/39
01.10.1947-01.10.1949 Pěší prapor II/39
01.10.1947-01.10.1949 Pěší prapor III/39
01.10.1949-01.12.1950 Kulometní rota 4/39 /samostatná/
01.10.1949-01.12.1950 Pěší rota 1/39 /samostatná/
01.10.1949-01.12.1950 Pěší rota 2/39 /samostatná/
01.10.1949-01.12.1950 Pěší rota 3/39 /samostatná/
01.10.1949-01.12.1950 Rota těžkých zbraní 5/39 /samostatná/

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
01.10.1947-01.12.1950 Výzvedný pluk
Vyznamenání:
Decorations:
01.10.1947-01.12.1950
Poznámka:
Note:
01.10.1947-01.10.1949 VÚ 4629 Bratislava
01.10.1949-01.12.1950 VÚ 8524 Bratislava
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, http://www.vojenstvi.cz/vasedotazy_54.htm
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-39-1947-1950-t115408#400799Verze : 3
MOD