Main Menu
User Menu

5. prapor Královy osobní Yorkshireské lehké pěchoty (53. lehkýho protiletadlového pluku) [1938-1940]

5th Battalion of the King's Own Yorkshire Light Infantry (53rd Light Anti-Aircraft Regiment)

     
Název:
Name:
5. prapor Královy osobní Yorkshireské lehké pěchoty (53. lehkýho protiletadlového pluku)
Originální název:
Original Name:
5th Battalion of the King's Own Yorkshire Light Infantry (53rd Light Anti-Aircraft Regiment)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1938
Předchůdce:
Predecessor:
5. prapor Královy osobní Yorkshireské lehké pěchoty
Datum zániku:
Disbanded:
01.08.1940
Nástupce:
Successor:
53. lehký protiletadlový pluk R.A. (5. prapor Královy osobní Yorkshireské lehké pěchoty)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1938-01.08.1940 53. lehký protiletadlový pluk
Dislokace:
Deployed:
01.11.1938-DD.MM.RRRR Doncaster

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.11.1938-01.08.1940 Velenie
01.11.1938-01.08.1940 157. bateria 1)
01.11.1938-01.08.1940 158. bateria 1)
01.11.1938-01.08.1940 159. bateria 1)
01.11.1938-01.08.1940 ?
Poznámka:
Note:
1) v Doncaster
Zdroje:
Sources:
www.regiments.org
URL : https://www.valka.cz/5-prapor-Kralovy-osobni-Yorkshireske-lehke-pechoty-53-lehkyho-protiletadloveho-pluku-1938-1940-t115265#400570Verze : 0
MOD