Main Menu
User Menu

Pěší pluk 24 [1945-1950]

24th Infantry Regiment

     
Název:
Name
Pěší pluk 24
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 24
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1950
Nástupce:
Successor:
24. pěší pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-01.11.1950 6. divise
01.11.1950-01.12.1950 6. divise /pěší/
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-08.06.1946 Znojmo, Žižkova kasárna /
08.06.1946-DD.09.1946 Trnava, kasárny /
DD.09.1946-01.12.1950 Znojmo, Žižkova kasárna /

Velitel:
Commander:
01.06.1945-01.12.1950, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1945-01.12.1950 Náhradní prapor pěšího pluku 24
01.06.1945-01.10.1949 Pěší prapor I/24
01.06.1945-01.10.1949 Pěší prapor II/24
01.06.1945-01.10.1949 Pěší prapor III/24

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.06.1945-01.10.1949 VÚ 5336 Znojmo
01.10.1949-01.12.1950 VÚ 9108 Znojmo
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha,
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-24-1945-1950-t115148#400297Verze : 2
MOD