Main Menu
User Menu

Řád za zvláštní zásluhy při obraně veřejného a společenského pořádku

Order for Special Merit in the Protection of the Social and Political System

Ordinul "Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orânduirii sociale şi de stat"

     
Název:
Name:
Řád za zvláštní zásluhy při obraně veřejného a společenského pořádku
Název v originále:
Original Name:
Ordinul "Pentru servicii deosebite aduse оn apгrarea orвnduirii sociale єi de stat"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.09.1958
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1989
Struktura:
Structure:
Řád se člení do tří stupňů.
Rozeznáváme základní typy:
s nápisem RPR
s nápisem RSR
s nápisem Romania
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Килинкевич Г. Румынские награды 1947-1989 гг. 2001.
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-zvlastni-zasluhy-pri-obrane-verejneho-a-spolecenskeho-poradku-t115107#400229Verze : 2
     
Název:
Name:
Řád za zvláštní zásluhy při obraně veřejného a společenského pořádku - 1. třída
Název v originále:
Original Name:
Ordinul "Pentru servicii deosebite aduse оn apгrarea orвnduirii sociale єi de stat"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.09.1958
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Килинкевич Г. Румынские награды 1947-1989 гг. 2001.
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-zvlastni-zasluhy-pri-obrane-verejneho-a-spolecenskeho-poradku-t115107#622399Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád za zvláštní zásluhy při obraně veřejného a společenského pořádku - 2. třída
Název v originále:
Original Name:
Ordinul "Pentru servicii deosebite aduse оn apгrarea orвnduirii sociale єi de stat"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.09.1958
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Килинкевич Г. Румынские награды 1947-1989 гг. 2001.
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-zvlastni-zasluhy-pri-obrane-verejneho-a-spolecenskeho-poradku-t115107#622400Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád za zvláštní zásluhy při obraně veřejného a společenského pořádku - 3. třída
Název v originále:
Original Name:
Ordinul "Pentru servicii deosebite aduse оn apгrarea orвnduirii sociale єi de stat"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.09.1958
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Килинкевич Г. Румынские награды 1947-1989 гг. 2001.
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-zvlastni-zasluhy-pri-obrane-verejneho-a-spolecenskeho-poradku-t115107#622401Verze : 0
MOD
Řád Za zásluhy v oblasti veřejného pořádku a společenského systému země
Order for Distinguished Services in Defense of the Social Order and the Country
Ordinul "Pentru servicii deosebite aduse оn apгrarea orвnduirii sociale єi de stat"
Řád byl založen vládním dekretem číslo 398 dne 27. září roku 1958. Řád můžeme zařadit do kategorie všeobecných záslužných řádů, kterým mohl být oceněn občan Rumunska, voják či civilista. Řád se uděloval za zásluhy v boji proti vnitřnímu nepříteli především policejním složkám, které pomáhali při prevenci a odhalování nepřátelských akcí, eliminovali nepřítele, který hrubě narušoval veřejný pořádek. Řád byl později udělován převážně členům Národní bezpečnosti a Milice (Sekurité).
Řádová dekorace se člení do tří stupňů:
1. stupeň zlatá připínací hvězda
2. stupeň stříbrná připínací hvězda
3. stupeň řádový klenot zavěšen na stuze s kolodkou.
I tento specifický řád (tak, jako většina Rumunských řádů) byl doplněn finanční odměnou, která byla stanovena:
- l. st. částka 2000 lei a čtyři dny placeného volna
- 2. st. částka 1500 lei a tři dny placeného volna
- 3. st. částka 1000 lei a dva dny placeného volna
Rozeznáváme tři základní typy:
- řád s nápisem RPR (Rumunská lidová republika)
- řád s nápisem RSR (Rumunská socialistická republika)
- řád doplněný kamínky, vzhledově odlišný od I. a II. typu.
Řád I. typu se uděloval od roku 1958 do roku 1968
Řádová hvězda má opět dvě velikosti (větší a menší klenot).
Ke konci tak zvaného socialistického období se řád uděloval převážně příslušníkům Rumunské tajné policie (Sekurite), a tak (snad), právě z tohoto důvodů je řád ve svém posledním vydání značně nepopulární a i mezi faleristy ne příliš oblíbený.
Řád byl vyroben ze zlata, zlaceného stříbra, ale i obecného kovu.
Килинкевич Г. Румынские награды 1947-1989 гг. 2001.
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-zvlastni-zasluhy-pri-obrane-verejneho-a-spolecenskeho-poradku-t115107#400233Verze : 1
Order for Distinguished Services in Defense of the Social Order and the Country 1 cl
Ordinul "Pentru servicii deosebite aduse оn apгrarea orвnduirii sociale єi de stat" 1 cl
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-zvlastni-zasluhy-pri-obrane-verejneho-a-spolecenskeho-poradku-t115107#400235Verze : 1
Order for Distinguished Services in Defense of the Social Order and the Country 2 cl
Ordinul "Pentru servicii deosebite aduse оn apгrarea orвnduirii sociale єi de stat" 2 cl
Řádová hvězda je identická s hvězdou 1. stupně. Rozeznáváme tři základní stupně:
- RPR
- RSR
- Romania, klenot s kamínky.
Větší a menší rozměr řádového klenotu.
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-zvlastni-zasluhy-pri-obrane-verejneho-a-spolecenskeho-poradku-t115107#400236Verze : 1
Order for Distinguished Services in Defense of the Social Order and the Country 3 cl
Ordinul "Pentru servicii deosebite aduse оn apгrarea orвnduirii sociale єi de stat" 3 cl
Rozeznáváme tři základní typy:
- RPR
- RSR
- Romania, klenot je nošen bez stuhy a je zcela nově koncipován (viz obrázek).
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-zvlastni-zasluhy-pri-obrane-verejneho-a-spolecenskeho-poradku-t115107#400237Verze : 1