Main Menu
User Menu

Důstojnický kříž Za statečnost při dobývání Očakova

За храбрость при взятие Очакова.( Офицерский крест.)

     
Název:
Name:
Důstojnický kříž Za statečnost při dobývání Očakova
Název v originále:
Original Name:
За храбрость при взятие Очакова.( Офицерский крест.)
Datum vzniku:
Date of Establishment:
12.08.1787
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Zlatý kříž k ocenění statečnosti důstojníků ruské armády. Stuha řádu Svatého Jiří.
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Кузнецов А., Чепурнов Н. Наградная медаль. в 2-х тт. 1992.
Симонов А. А., Закатов А. Н. Императорские Ордена России (1698-1997). М. 1997.
URL : https://www.valka.cz/Dustojnicky-kriz-Za-statecnost-pri-dobyvani-Ocakova-t114644#399028Verze : 0
Důstojnický kříž Za statečnost při dobývání Očakova
За храбрость при взятие Очакова
(Офицерский крест)Dnem 12. srpna roku 1787 končí období klidu a míru neboť Vysoká Porta vypověděla mírovou smlouvu, což vlastně znamenalo válečný stav. Rusko však na tuto možnost bylo připraveno, a tak do pole jsou odeslány dvě polní armády. První armáda, která je ruskými prameny nazývané armádou ukrajinskou mířila na Chotín s cílem dobýt Očakovo. Velitelem této armády byl polní maršál kníže Petr Alexandrevič Rumjancev.


Druhá ruská armáda, která byla silnější a byla pověřena hlavním úkolem zvítězit na Turky byla pod pevným velením polního maršála Gregorije Alexandroviče knížete Potěmkina


Dne 6. prosince roku 1788 se ruské armádě podařilo dobýt očakovskou pevnost.


Očakovský kříž založila carevna Kateřina II. dne 16. dubna roku 1789 snad s přáním, aby tento kříž obdrželi ti stateční důstojníci, kteří se vyznamenali chrabrosti a statečnosti, ale prozatím jim nemohl být udělen řád Sv. Jiří 4. stupně ani řád Sv. Vladimíra 4. stupně. Kříž je ražen ze zlata a jeho velikost je uváděna 40x40 mm.


Popis dekorace:


Avers:
Okraj kříže je mírně zvýšený lemováním. Střední štítek o rozměru 20x15 mm nese nápis:
„ОЧАКОВЪ БЗЯТЪ 6.ДЕКАБРЯ 1788“
(Za dobytí Očakova 6. prosince 1788)


Revers:
Okraj kříže je mírně zvýšený lemováním. Střední štítek o rozměru 20x15 mm nese nápis:
„ЗА СЛУЖБУ И ХРАБРОСТЪ“
( Za službu a statečnost)- zde by byl výstižnější překlad Za zásluhy a statečnost.


Stuha: řádová stužka Sv. Jiří.


Poznámka:
Očakovská pevnost je známá již z antické doby. V době turecká se nazývala Kara Kermam (Černá pevnost).


Literatura:
Кузнецов А., Чепурнов Н. Наградная медаль. в 2-х тт. 1992.
Симонов А. А., Закатов А. Н. Императорские Ордена России (1698-1997). М. 1997.
URL : https://www.valka.cz/Dustojnicky-kriz-Za-statecnost-pri-dobyvani-Ocakova-t114644#399029Verze : 0