Main Menu
User Menu

Odznak Orenburského kozáckého vojska

Войсковой знак Оренбургского казачьего войска

     
Název:
Name:
Odznak Orenburského kozáckého vojska
Název v originále:
Original Name:
Войсковой знак Оренбургского казачьего войска
Datum vzniku:
Date of Establishment:
18.02.1912
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Čestný odznak pro důstojníky
Čestný odznak pro poddůstojníky a mužstvo
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
АNДОЛЕНКО, Сергей. Нагрудные знаки русской армии. Париж : Панаис,
1966.328 c.
ANDOLENKO, Serge; WERLICH, Robert. Badges of Imperial Russia. First edition. Washington, D. C. : Quarker Press, 1972. 212 s.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-Orenburskeho-kozackeho-vojska-t114548#398722Verze : 0
Vojskový odznak Orenburského kozáckého vojska
Войсковой знак Оренбургского казачьего войска
Bagde of the Orenburk Cossack ArmyOdznak byl založený k 150. výročí založení vojska dne 18. února roku 1912.


Popis odznaku:


V ruských podmínkách jde o netypický odznak, který je tvořený složenou stuhou řádu Sv. Ondřeje v dolní části převázaný mašlí na které je jubielní letopočet založení vojska „ 1574 „ ve své horní části naopak převýšený typickou kozáckou papachou (čepicí). Na středním medailonu, který je bíle smaltovaný je naložen další dělený znak. V horním poli je heraldický erb Orenburské gubernie ( v bílém poli je zlatý ruský korunovaný orel a modrý křížek symbolizující řád Sv. Ondřeje). Orel a křížek jsou rozděleny či odděleny úzkou modrou páskou. V dolním zlatém poli je luk a dvě střely symbol bojové kozácké zbraně.


Odznak měl předepsanou jednotnou velikost 55x35 mm a jde o výrobek firmy E. Kortmana.


Odznaky se vyráběli především z bronzu či bílého kovu, ale vyšší důstojníci si nechávali na zakázku zhotovit odznak ze stříbra.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-Orenburskeho-kozackeho-vojska-t114548#398723Verze : 0