Main Menu
User Menu

Vojenský odznak Kubáňského kozáckého vojska

Войсковой знак Кубанского казачьего войска

     
Název:
Name:
Vojenská odznak Kubáňského kozáckého vojska
Název v originále:
Original Name:
Войсковой знак Кубанского казачьего войска
Datum vzniku:
Date of Establishment:
18.02.1912
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Čestný odznak pro důstojníky
Čestný odznak pro poddůstojníky a mužstvo
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
АNДОЛЕНКО, Сергей. Нагрудные знаки русской армии. Париж : Панаис,
1966.328 c.
ANDOLENKO, Serge; WERLICH, Robert. Badges of Imperial Russia. First edition. Washington, D. C. : Quarker Press, 1972. 212 s.
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-odznak-Kubanskeho-kozackeho-vojska-t114356#398289Verze : 0
     
Název:
Name:
Vojenská odznak Kubáňského kozáckého vojska
Název v originále:
Original Name:
Войсковой знак Кубанского казачьего войска
Datum vzniku:
Date of Establishment:
18.02.1912
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
odznak
Klenot:
Badge:
Odznak má podobu i tvar věnečku, který je tvořen pouze z listů vavřínu, ale objevuji se i odznaky s klasickým uspořádáním věnečku z listu vavřínu a dubu, případně odznaky, které tvoří jen dubový věneček.


V horní části tohoto věnečku je zlatý korunovaný orel s rozprostřenými křídly. Orel je převýšen carskou korunou. Orel nese na středovém, bíle smaltovaném štítku jubielní číslici „200“. Pod postavou orla jsou dva zlaté propojené monogramy:
- Kateřiny II.
- Nikolaje II.


V dolní části odznak je naložen heraldický erb(znak) Kubáňské oblasti převýšený šlechtickou korunkou. Zprava i z leva jsou dva prapory(standarty). Nad štítem je standarta s monogramem cara Alexandra II. Štít je vložen do věnečku z dubových listů a převázán stuhou řádu Sv. Alexandra, která má na svých koncích data:
- 1696 vlevo
- 1896 vpravo


Odznak je výrobek firmy E. Kortmana. Vyráběl se z bílého kovu či bronzu. Odznak pro důstojníky byl zlacený a smaltovaný
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-odznak-Kubanskeho-kozackeho-vojska-t114356#413846Verze : 0
Vojenský odznak Kubáňského kozáckého vojska
Войсковой знак Кубанского казачьего войска
Bagde of the Kuban Cossack Army


Odznak byl založen dne 18. února roku 1912 při příležitosti oslav 200. jubilea vojska.


Odznak je výrobek firmy E. Kortmana. Vyráběl se z bílého kovu či bronzu. Odznak pro důstojníky byl zlacený a smaltovaný
Vojenský odznak Kubáňského kozáckého vojska - Vojskový znak kubánského kozáckého vojska.

Vojskový znak kubánského kozáckého vojska.
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-odznak-Kubanskeho-kozackeho-vojska-t114356#398290Verze : 0
Kozáci po porážce v občanské válce a po ukončené internaci se v nové vlasti pokoušejí navázat na staré kozácké tradice. Kozácké stanice nacházíme po celé Evropě, ale i v Kanadě a USA. Je celkem neznámým tématem kozácká stanice v Praze-viz obrázek.


I v emigraci kozáci respektovali své volené představené a vzájemně se podporovali. Meziválečné období v Praze bylo pro kozácké rodiny obdobím šťastným a v tomto případě můžeme hovořit, že kozáci v Československu našli svůj nový domov.
Vojenský odznak Kubáňského kozáckého vojska - Kozácká stanice v Praze.

Kozácká stanice v Praze.
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-odznak-Kubanskeho-kozackeho-vojska-t114356#399501Verze : 0