Macko, Pavel

     
Příjmení:
Surname:
Macko Macko
Jméno:
Given Name:
Pavel Pavel
Jméno v originále:
Original Name:
Pavel Macko
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík v zálohe Lieutenant-General (Reserve)
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing., CSc., MSc. Master of Engineering, Master of Science
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
05.10.1964 Kaplice /
05.10.1964 Kaplice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:


Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- náčelník Štábu pre operácie GŠ OS SR (2010-2011)
- veliteľ Výcvikového centra spojeneckých síl (2011-2013)
- zástupca náčelníka GŠ OSSR (2013-2018)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://www.mil.sk/12307/riadiaci-cvicenia.php
URL : https://www.valka.cz/Macko-Pavel-t114282#397963 Verze : 4

     
Příjmení:
Surname:
Macko Macko
Jméno:
Given Name:
Pavel Pavel
Jméno v originále:
Original Name:
Pavel Macko
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1979-DD.06.1983 Gymnázium M. Nešpora, Skalica

Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1983-16.07.1988 Vojenská akadémia A. Zápotockého, Brno (odbory výzbrojno-elektrotechnický - optika a elektronika a automatizácia velenia a počítače)
01.10.1990-23.12.1992 vedecká ašpirantúra, Vojenská akadémia Brno (odbor vojenská technika)
16.06.2001-12.06.2002 Univerzita národnej obrany, Priemyselná fakulta ozbrojených síl, Washington, D.C. (stratégia národnej bezpečnosti a stratégia národných zdrojov)

Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.09.1987 podporučík
16.07.1988 poručík
01.10.1989 nadporučík
01.09.1993 kapitán
01.09.1997 major
22.09.1998 podplukovník
01.02.2000 plukovník
20.09.2002 plukovník gšt.
30.06.2004 brigádny generál
15.04.2011 generálmajor
08.09.2016 generálporučík
15.05.2018 záloha
01.09.1987 2nd Lieutenant
16.07.1988 Lieutenant
01.10.1989 1st Lieutenant
01.09.1993 Captain
01.09.1997 Major
22.09.1998 Colonel-Lieutenant
01.02.2000 Colonel
20.09.2002 Colonel General Staff
30.06.2004 Brigadier General
15.04.2011 Major-General
08.09.2016 Lieutenant-General
15.05.2018 Reserve
Průběh vojenské služby:
Military Career:
18.08.1988-23.10.1988 veliteľ čaty opráv (v rámci 68. motostreleckého pluku)
24.10.1988-DD.MM.1990 dôstojník pre muníciu 51. motostreleckého pluku
01.01.1993-31.08.1994 vedúci starší dôstojník-špecialista, odbor technického rozvoja, Úrad pre výzbroj, techniku a materiál MOSR
01.09.1994-30.06.1996 vedúci starší dôstojník-špecialista, odbor nákupov a odpredaja, Úrad pre výzbroj, techniku a materiál MOSR
01.07.1996-DD.MM.2000 vedúci oddelenia obstarávania a odpredaja, Úrad pre výzbroj, techniku a materiál MOSR
01.01.2000-DD.MM.RRRR zástupca riaditeľa Akvizičného úradu MOSR
01.01.2002-DD.MM.2002 zástupca veliteľa Hlavného úradu logistiky GŠ OSSR
01.08.2002-DD.MM.2002 zástupca veliteľa Veliteľstva logistiky
01.01.2003-10.07.2004 veliteľ Veliteľstva logistiky
11.07.2004-DD.MM.RRRR zástupca náčelníka Štábu pre podporu, Spojenecké veliteľstvo pozemných síl, Heidelberg
DD.11.2005-DD.02.2007 Veliteľ skupiny spoločnej logistickej podpory (mnohonárodná multifunkčná logistická brigáda) pre rotácie NRF-7 a NRF-8 v podriadenosti veliteľa Joint Force Command Brunssum
DD.08.2007-DD.02.2008 náčelník štábu koordinácie a riadenia operácií (CJ3), hlavné veliteľstvo operácie ISAF, Kábul
01.08.2008-DD.10.2010 zástupca veliteľa Pozemných síl
01.10.2010-DD.04.2011 náčelník Štábu pre operácie GŠ OS SR
29.05.2011-16.12.2013 veliteľ Výcvikového centra spojeneckých síl
19.12.2013-31.03.2016 2. zástupca náčelníka GŠ OSSR
01.04.2016-31.01.2017 1. zástupca náčelníka GŠ OSSR
01.02.2017-15.05.2018 zástupca náčelníka GŠ OSSR
18.08.1988-23.10.1988
24.10.1988-DD.MM.1990
01.01.1993-31.08.1994
01.09.1994-30.06.1996
01.07.1996-DD.MM.2000
01.01.2000-DD.MM.RRRR
01.01.2002-DD.MM.2002
01.08.2002-DD.MM.2002
01.01.2003-10.07.2004
11.07.2004-DD.MM.RRRR
DD.11.2005-DD.02.2007
DD.08.2007-DD.02.2008
01.08.2008-DD.10.2010
01.10.2010-DD.04.2011
29.05.2011-16.12.2013
19.12.2013-31.03.2016
01.04.2016-31.01.2017
01.02.2017-14.05.2018
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.prezident.sk
www.mil.sk
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
www.csol.cz
www.mod.gov.sk
URL : https://www.valka.cz/Macko-Pavel-t114282#406499 Verze : 9
náčelník štábu koordinácie a riadenia operácií misie ISAF, brigádny generál Pavel Macko, odovzdáva medaile NATO slovenským vojakom na základni KAF (Kandahar Airfield)


zdroj: časopis OBRANA


URL : https://www.valka.cz/Macko-Pavel-t114282#455469 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více