Main Menu
User Menu

Řád Maďarské svobody

Hungarian Order of Freedom

Rad Maďarskej slobody

Magyar Szabadsag Erdemrend

     
Název:
Name:
Řád Maďarské svobody
Název v originále:
Original Name:
Magyar Szabadsag Erdemrend
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1946
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1989
Struktura:
Structure:
- stříbrný
- bronzový
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Bodrogi Peter, Molnár József, Zeidler Sándor: Nagy magyar kitüntetéskönyv, vydav. Rubicon-Ház Bt., Budapešt 2005, ISBN 9789638672117
URL : https://www.valka.cz/Rad-Madarske-svobody-t114241#397867Verze : 1
     
Název:
Name:
Řád Maďarské svobody - stříbrný
Název v originále:
Original Name:
Magyar Szabadsag Erdemrend
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1946
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1989
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Bodrogi Peter, Molnár József, Zeidler Sándor: Nagy magyar kitüntetéskönyv, vydav. Rubicon-Ház Bt., Budapešt 2005, ISBN 9789638672117
URL : https://www.valka.cz/Rad-Madarske-svobody-t114241#637967Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Řád Maďarské svobody - bronzový
Název v originále:
Original Name:
Magyar Szabadsag Erdemrend
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1946
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1989
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Bodrogi Peter, Molnár József, Zeidler Sándor: Nagy magyar kitüntetéskönyv, vydav. Rubicon-Ház Bt., Budapešt 2005, ISBN 9789638672117
URL : https://www.valka.cz/Rad-Madarske-svobody-t114241#637968Verze : 1
MOD
Název
Name
Řád Maďarské svobody - stříbrný
Hungarian Order of Freedom - Silver
Magyar Szabadsag Erdemrend
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
05.09.1946 Sviridov, Vladimir Petrovič
05.09.1946 Tolbuchin, Fjodor Ivanovič
05.09.1946 Zaměrcev, Ivan Těrenťjevič
DD.MM.1946 Malinovskij, Rodion Jakovlevič
DD.MM.RRRR Koněv, Ivan Stěpanovič
DD.MM.RRRR Kurasov, Vladimir Vasiljevič
DD.MM.RRRR Lukin, Georgij Semjonovič
DD.MM.RRRR Nedělin, Mitrofan Ivanovič
DD.MM.RRRR Vostruchov, Vladimir Ivanovič
DD.MM.RRRR Zachvatajev, Nikanor Dmitrijevič
DD.MM.RRRR Šumilov, Michail Stěpanovič
Celkem : 11
URL : https://www.valka.cz/Rad-Madarske-svobody-t114241#637969Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Maďarské svobody - bronzový
Hungarian Order of Freedom - Bronze
Magyar Szabadsag Erdemrend
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-Madarske-svobody-t114241#637970Verze : 0
MOD
Řád Maďarské svobody
Magyar Szabadsag Erdemrend.
Hungarian Order of Freedom.
Zcela první vyznamenání Maďarské republiky bylo založeno v souladu se zákonem číslo 8 z roku 1946, a to rozhodnutím Maďarského lidového shromáždění. Statut řádu byl potvrzen podpisem prezidenta republiky výnosem číslo 5 ze dne 12. července 1947.
V prvním období tento řád uděloval přímo prezident republiky, později o těchto věcech rozhodoval Parlament a jeho předseda. Udělování řádu tohoto typu bylo ukončeno v roce 1953.
Prezidentským nařízením číslo 61 z roku 1957 (toto nařízení bylo na úrovni zákona), byla obnovena možnost opět řád Svobody Maďarska udělovat za významné skutky:
- za prokázanou obranu maďarského národa a pracujícího lidu při obraně socialismu v době kontrarevolučního puče v roce 1956. Za tyto opravdu specifické zásluhy bylo možno udělit řád (2.typu) v období od:
- „1. ledna 1957 do 4. dubna 1958“
Tento řád se stává řádem všeobecně záslužným a byl určen jako vysoká odměna občanům Maďarska, bojovníkům za svobodu země, partyzánům, vynikajícím pracovníkům v průmyslu, vědeckým kapacitám i diplomatům. Řád tak ztrácí svoji specifickou výlučnost.
V době od svého založení 10. května 1946 do 10. října 1947 (v této době je uzákoněn statut řádu), bylo uděleno:
- prezidentem země celkem 1828 exemplářů
- parlamentem dalších 2150 exemplářů.
Řád byl nadán mnoha výsadami, finančními dotacemi, poukazy na vozidla, lázeňskou léčbu atd.
Popis řádové dekorace I. typu.
Tento typ byl udělován v období roku 1946.
Řád je vyroben ze stříbra a klenotnicky upraven. Jde o sestavu tří ražených součástí o síle 1-1.5 mm. Na středovém medailonu je vyobrazení Lájose Kossutha (vpravo). Kolem portrétu je rozložen nápis:
„Za Maďarskou svobodu“
Pod tímto medailonem jsou dvě pěticípé hvězdy spojeny tak, že vytvářejí společnou deseticípou hvězdici s průměrem 43 mm.
Na zádní stranu se umisťovalo registrační číslo a pod číslem je státní znak země z roku 1946. Klenot ve své konečné podobě je velmi pěkný a zajímavý, je vyroben ze stříbra o ryzosti 700/1000. Celková váha klenotu je 30g.
Bronzový stupeň byl vyroben ze slitiny kovů, váha klenotu je 30g. Technologie výroby je jednodušší, ale celkově i tento řádový stupeň vypadá pěkně a zajímavě. Tímto bronzovým stupněm bylo vyznamenáno celkem: „159„ lidí. Ale již v tomto období se začíná s udělováním řádu, tak, zvaného II. typu.
Řád Maďarské svobody - Ukázka nošení. Sovětský generál má tento maďarský řád zcela bokem řádové spony, i další řády (bulharský) jsou mimo řádových dekorací. Je to snad projev odporu k nošení řádů bývalých nepřátel??

Ukázka nošení. Sovětský generál má tento maďarský řád zcela bokem řádové spony, i další řády (bulharský) jsou mimo řádových dekorací. Je to snad projev odporu k nošení řádů bývalých nepřátel??
URL : https://www.valka.cz/Rad-Madarske-svobody-t114241#397868Verze : 1
Řád Maďarské svobody (2.typ)
Řád má podobu deseticípé hvězdy o rozměru 45 mm.
Řádová dekorace je vyrobena ze stříbra nebo z tombaku.Středový medailon nese portrét Kosshuta (vpravo) obklopený zeleně smaltovaným vavřínovým věnečkem.
Ve středovém medailonu na zadní straně je v horní části osobní erb L. Kosshuta a třířádkový nápis:
„MAGYAR SZABADSAGERT 1946“
V horní části je závěsné ouško s kroužkem k zavěšení na STUHU. Stuha trojúhelníková 40 mm široká.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Madarske-svobody-t114241#397869Verze : 1
Řád Maďarské svobody ( 3.typ)
Řád v této podobě se uděloval od ledna roku 1957 do 4. dubna roku 1958
Avers:
Přední strana řádové dekorace je identická s řádem tak zvaného 2. typu.
Revers:
Středový štítek má v celé ploše státní znak Maďarské lidové republiky.
Řád Maďarské svobody - Dekret z roku 1957. 
(Obrázek je převzatý ze specializované ruské faleristické stránky)

Dekret z roku 1957.
(Obrázek je převzatý ze specializované ruské faleristické stránky)

URL : https://www.valka.cz/Rad-Madarske-svobody-t114241#397870Verze : 1
Řád Maďarské svobody (4.typ)
V roce 1980 byl řád začleněn do sestavy řádu MLR a stává se v pořadí čtvrtým řádem v pořadí. V tomto případě jde již jen opravdu „levnou bižuterii“, vlastní řádová dekorace je z zhotovena lisováním a řád je upraven do podoby:
- zlatého stupně
- stříbrného stupně
- bronzového stupně.
Řád ztratil v maďarské společnosti vážnost a úctu. Jistě i to je jedním z důvodu, proč tento řád v této podobě po roce 1991 nebyl obnoven.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Madarske-svobody-t114241#397871Verze : 1