Main Menu
User Menu

15.03.2011 - Izrael zadržel loď převážející 50 tun zbraní pro Hammas

Včera, 15. března, vstoupily jednotky Izraelského námořnictva poté, co obdržely potřebný souhlas, na palubu lodi VICTORIA plující pod liberijskou vlajkou.


Rozhodnutí vykonat prohlídku nákladu, který měl obsahovat luštěniny a bavlnu, padlo na základě ověřených zpráv, podle kterých plavidlo ve skutečnosti převáželo zbraně, jejichž příjemcem se měly stát teroristické organizace v Pásmu Gazy.

Již během zběžné prohlídky během nalodění objevili příslušníci izraelského námořnictva velké množství zbraní a vojenského vybavení - celkem 50 tun. Podle průvodní dokumentace a výpovědí posádky loď vyplula ze syrského přístavu Latakia a během cesty se zastavila v tureckém Mersinu.
Namířeno měla do Egypta.
Izrael zdůrazňuje, že Turecko nemá s pokusem propašovat zbraně teroristům nic společného.

KLÍČOVÁ FAKTA:
1. Nelegálnímu pašování zbraní určených teroristům je třeba zabránit
Snahy ozbrojit teroristické organizace v Pásmu Gazy je do očí bijící porušení Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1860(2009), která vyzývá členské státy, aby zvýšili úsilí při "potírání nelegálního obchodu se zbraněmi" směřujících do Gazy (par. 6); a zároveň porušení Rezoluce RB OSN 1373(2001), která, inter alia, vyzývá státy, aby se zdržely poskytování jakékoliv podpory teroristickým organizacím a zabránili dodávkám zbraní těmto skupinám.


Pokus propašovat na palubě Victorie velké množství zbraní je dalším důkazem, jak naléhavě Izrael musí monitorovat veškeré zboží, které směřuje do Hamasem ovládaného Pásma Gazy. Izrael nemůže dovolit, aby se zbraně a vojenské vybavení dostalo do rukou teroristů, kteří je obrátí proti civilnímu obyvatelstvu.

2. Izrael jednal v sebeobraně
Nelegální pašování zbraní do Pásma Gazy představuje přímé a hmatatelné ohrožení bezpečnosti Státu Izrael a jeho občanů, kteří jsou nepřetržitě vystaveni neutuchajícím raketovým a minometným útokům z Gazy.

3. Napojení na Írán
Z dosavadního vyšetřování vyplývá, že zbraně na palubě pocházely z Íránu, který se pokouší ozbrojit síly v Pásmu Gazy.

4. Podvodné jednání
Je nutné si uvědomit, že nic v průvodních dokumentech týkajících se nákladu lodi Victoria nenaznačovalo jeho skutečnou povahu, což je v rozporu s pravidly vyplývajícími z úmluv Mezinárodní námořní organizace (International Maritime Organization - IMO) a porušuje to profesionální standardy - včetně Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS) a Předpisy pro mezinárodní námořní přepravu nebezpečných věcí (IMDG).

5. Jen jden z mnoha pokusů o pašování zbraní
V předchozích letech došlo k mnoha dalším případům (včetně incidentů týkajících se nákladních lodí Santorini, Abu Hassan, Karine A, Hansa India, Monchegorsk, Francop a Everest), kdy byla jinak nevinná nadnárodní komerční přeprava zneužita státy, které podporují terorismus (mj. Írán, Sýrie a Libanon) ve snaze poskytnout nelegální zbraně teroristickým organizacím v dané oblasti. Více informací o předchozích incidentech je možné najít zdezdroj: velvyslanectví státu Izrael v ČR
URL : https://www.valka.cz/15-03-2011-Izrael-zadrzel-lod-prevazejici-50-tun-zbrani-pro-Hammas-t112794#394131Verze : 0
MOD