Main Menu
User Menu

2. československý střelecký pluk [1916-1917]

2nd Czechoslovak Rifle Regiment / 2-й Чехословацкий стрелковый полк

     
Název:
Name:
2. československý střelecký pluk
Originální název:
Original Name:
2-й Чехословацкий стрелковый полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
18.05.1916
Předchůdce:
Predecessor:
II. prapor čs. střeleckého pluku
Datum zániku:
Disbanded:
23.07.1917
Nástupce:
Successor:
Sloučený prapor 2. čs. střeleckého pluku
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
18.05.1916-23.07.1914 Čs. střelecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
18.05.1916-26.06.1916 Ivaň, kasárny /
26.06.1916-30.06.1916 přesun
30.06.1916-16.08.1916 Beražnojekasárny /
16.08.1916-19.08.1916 přesun
19.08.1916-09.10.1916 Okonskkasárny /
09.10.1916-17.10.1916 přesun
17.10.1916-08.05.1917 Velké Cepcevičekasárny /
08.05.1917-13.05.1917 přesun
13.05.1917-02.06.1917 východoevropské válčiště
02.06.1917-21.06.1917 přesun
21.06.1917-23.07.1917 východoevropské válčiště

Velitel:
Commander:
18.05.1916-20.06.1916 Pjortkovskij, Michail Stanislavovič (podplukovník ruské armády)
20.06.1916-01.05.1917 Chotkjevič, Andrej Viktorovič (podplukovník ruské armády)
01.05.1917-14.06.1917 Chotkjevič, Andrej Viktorovič (plukovník ruské armády)
14.06.1917-27.06.1917 Ivšin, Konstantin Nikitič (kapitán ruské armády)
27.06.1917-03.07.1917 Zembalevskij, Dmitrij Nikolajevič (podplukovník ruské armády)
03.07.1917-19.07.1917 Djakonov, Mstislav (podkapitán ruské armády)
19.07.1917-23.07.1917 Gajda, Radola (podkapitán ruské armády)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
05.06.1917-23.07.1917 I. prapor 2. čs. střeleckého pluku
05.06.1917-23.07.1917 II. prapor 2. čs. střeleckého pluku
05.06.1917-23.07.1917 III. prapor 2. čs. střeleckého pluku

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 566 (2. střelecký pluk), 1916–1917.
Fidler, J.: Zborov 1917. Brno 2003;.
Ivšin, K.: Československá brigáda. Praha 1936.
Ivšin, K.: Československá brigáda u Zborova a na Ukrajině. Praha 1937.
Kronika 2. československého pěšího pluku Jiřího z Poděbrad 1916–1920. Praha 1926.
URL : https://www.valka.cz/2-ceskoslovensky-strelecky-pluk-1916-1917-t112415#565076Verze : 2
MOD