Main Menu
User Menu

87. stíhací skupina [1943-1944]

87th Fighter Group

Vytvořena jako 87th Fighter Group 24.9.1943
Aktivována 1.10.1943
Zrušena 10.4.1944
Znovuvytvořena 16.5.1949 a převedena do rezervy
Aktivována 27.6.1949
Přetvořena na 87th Fighter-Escort Group v březnu 1950
Povolána do aktivní služby 1.5.1951
Deaktivována 25.6.1951
Přetvořena na 87th Troop Carrier Group (Medium) a převedena do rezervy
Aktivována 15.6.1952
Deaktivována 1.2.1953


(Tato group neodpovídala 87th Pursuit Group (Interceptor),
která byla vytvořena 13.1.1942
Aktivována v Mount Clemens, Selfridge Field 10.2.1942
Skládala se z 304th, 305th a 306th squadrony
a byla zrušena o několik dní později v rámci reorganizace)


SQUADRONY
450th - 1943 - 1944
535th - 1943 - 1944; 1949 - 1951; 1952 - 1953
536th - 1943 - 1944; 1952 - 1953
537th - 1943 - 1944; 1952 - 1953


STATIONS
Richmond AAB, Va, 1.10.1943
Camp Springs, Camp Springs Army Air Field , 21.1. - 10.4.1944
Austin, Bergstrom AFB , 27.6.1949 - 25.6.1951
Columbus, Atterbury Air Force Base , 15.6.1952 - 1.2.1953


COMMANDERS
Lt Col Robert N Maupin, říjen 1943 - 1944


CAMPAIGNS
None


DECORATIONS
None


INSIGNE
None
URL CZ: https://www.valka.cz/87-stihaci-skupina-1943-1944-t11204#35451Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/87th-Fighter-Group-t11204#35451Version : 0