SOV - RS-82 (neřízená raketa)

Vznik tejto rakety bol výsledkom dlhého vývoja raketovej techniky a raketových prachov v ZSSR a boli vzorom pre nasledujúce konštrukcie podobných rakiet iných štátov.

Prelomom v konštrukcii spoľahlivých rakiet bolo zavedenie výroby bezdýmových prachov vyrábaných pomocou použitia neprchavých rozpúšťadiel tzv. želatinizátorov (nitroglycerín, diglykol a pod.). Bol vyvinutý prach PTP (rok 1928) a dokonalejší NGV (rok 1933). Pri používaní prachov s prchavými rozpúšťadlami dochádzalo pri vyprchávaní k drobným trhlinám a nerovnomernej vlhkosti prachovej masy. Tie zapríčiňoval chemickú nestálosť a nerovnomerné horenie prachových zŕn.
Vznik tejto jednoduchej leteckej neriadenej rakety prebehol už pred 2.sv.vojnou. Do výzbroje bola zavedená 12/1937. Mala byť súčasťou stíhacích lietadiel I-15 a I-16.

TTD

kaliber: 82 mm
hmotnosť: 6,82 kg
hmotnosť prachovej náplne: 1,06 kg (7 trubkových zŕn)
hmotnosť trhaviny v bojovej hlavici: 0,36 kg
maximálna rýchlosť: 350 m/s
maximálny dostrel: 5200 m

Raketa mala klasický tvar. Bola stabilizovaná štyrmi stabilizačnými krídelkami s rozpätím 200 mm. Stabilizátor za skladal z dvoch výlikov z plechu, ktoré boli spojené bodovým zváraním a tie následne boli pribodované k plechovému nosiču navlečenému na trysku. Pri pohybe na raketnici bola vedená štyrmi vodiacimi kolíkmi. Bojová hlavica naplnená trhavinou mala predfragmentovaný povrch plášťa. Pri streľbe na vzdušné ciele sa používal časový zapaľovač, na pozemné ciele zapaľovač nárazový.

Prvé bojové nasadenie prebehlo v 8/1939 pri Chalchyn-Gole. Päť lietadiel I-15 údajne malo pod vedením kpt. Zvonarjeva počas 14 bojových akcií zostreliť 13 japonských lietadiel (vedú sa pochybnosti o pravdivosti týchto údajov - pravdepodobne zohrala v tejto historke svoju úlohu i propaganda). Po tomto úspechu boli rakety zavedené i pre I-153 a Il-2. V rámci unifikácie, zjednodušenia a zlacnenia výroby boli RS-82 v roku 1941 z výroby vyradené a naďalej sa používali vylepšené rakety M-8 používané i v pozemnom delostrelectve (Kaťuše).

Jiří Kroulík, Bedřich Růžička - Vojenské rakety, Naše vojsko, rok vydania 1985
URL : https://www.valka.cz/SOV-RS-82-nerizena-raketa-t11131#83160 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více