Main Menu
User Menu

SOV - RS-82 (neřízená raketa)

Vznik tejto rakety bol výsledkom dlhého vývoja raketovej techniky a raketových prachov v SSSR a boli vzorom pre nasledujúce konštrukcie podobných rakiet iných štátov.


Prelomom v konštrukcii spoľahlivých rakiet bolo zavedenie výroby bezdýmových prachov vyrábaných pomocou použitia neprchavých rozpúšťadiel tzv. želatinizátorov (nitroglycerín, diglykol....). Bol vyvinutý prach PTP (r.1928) a dokonalejší NGV (r.1933). Pri používaní prachov s prchavými rozpúšťadlami dochádzalo pri vyprchávaní k drobným trhlinám a nerovnomernej vlhkosti prachovej masy. Tie zapríčiňoval chemickú nestálosť a nerovnomerné horenie prachových zŕn.


Vznik tejto jednoduchej leteckej neriadenej rakety prebehol už pred 2.sv.vojnou. Do výzbroje bola zavedená 12/1937. Mala byť súčasťou stíhacích lietadiel I-15 a I-16.


TTD


ráž 82mm
hmotnosť 6,82kg
hmotnosť prachovej náplne 1,06kg (7 trubkových zŕn)
hmotnosť trhaviny v boj.hlavici 0,36kg
max.rýchlosť 350 m/s
max.dostrel 5200 m

Raketa mala klasický tvar. Bola stabilizovaná 4 stabilizačnými krídelkami s rozpätím 200mm. Stabilizátor za skladal z dvoch výlikov z plechu, ktoré boli spojené bodovým zváraním a tie následne boli pribodované k plechovému nosiču navlečenému na trysku. Pri pohybe na raketnici bola vedená 4 vodiacimi kolíkmi. Bojová hlavica naplnená trhavinou mala predfragmentovaný povrch plášťa. Pri streľbe na vzdušné ciele sa používal časový zapaľovač,na pozemné ciele zapaľovač nárazový.


Prvé bojové nasadenie prebehlo v 8/1939 pri Chalchyn-Gole. 5 lietadiel I-15 údajne malo pod vedením kpt. Zvonarjeva počas 14 bojových akcií zostreliť 13 japonských lietadiel (vedú sa pochybnosti o pravdivosti týchto údajov-pravdepodobne zohrala v tejto historke svoju úlohu i propaganda). Po tomto úspechu boli rakety zavedené i pre I-153 a Il-2. V rámci unifikácie, zjednodušenia a zlacnenia výroby boli RS-82 v roku 1941 z výroby vyradené a naďalej sa používali vylepšené rakety M-8 používané i v pozemnom delostrelectve (Kaťuše).*zdroj : Kroulík/Růžička - Vojenské rakety,Naše vojsko
URL : https://www.valka.cz/SOV-RS-82-nerizena-raketa-t11131#83160Verze : 0
MOD